27 oktober 2023 | Financiën, Raadgever

Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’?

Wanneer je een woning verkoopt met behulp van een makelaar, betaal je hier kosten voor. Deze kosten noem je makelaarscourtage en nee, deze kosten vallen niet onder kosten koper. De makelaarscourtage wordt apart aan de verkoper in rekening gebracht. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning.

Hieruit bestaan de kosten koper:

  • overdrachtsbelasting
  • notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte
  • kosten voor het inschrijven daarvan in de registers.

Daarnaast dient de koper rekening te houden met de (notaris)kosten voor de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de verkopende partij een makelaar ingeschakeld om de woning te verkopen, dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening. De verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper en niet van de koper.

Terug naar het overzicht