27 oktober 2023 | Koopovereenkomst, Raadgever

Wat zijn ontbindende voorwaarden?

In een koopovereenkomst worden bijna altijd ontbindende voorwaarden opgenomen. Dit zijn voorwaarden op basis waarvan een (ver)koper de koop kan ontbinden. Je kunt hierbij denken aan financiële voorwaarden, of bijvoorbeeld de uitkomst van een bouwkundig rapport.

Het is bij de koop van een woning gebruikelijk om aan de volgende ontbindende voorwaarden te denken:

  • Voorbehoud tot het verkrijgen van financiering (meestal 6 weken)
  • Voorbehoud tot het verkrijgen van financiering met NHG (Houd er rekening mee dat, om in aanmerking te komen voor een hypotheek met NHG, de maximale koopsom van de woning sinds 1 januari 2022 niet hoger mag zijn dan € 355.000.)
  • Voorbehoud tot het uitvoeren van een bouwkundige keuring (sinds 2018 standaard)
  • Voorbehoud tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning
  • Voorbehoud tot verkoop eigen woning (binnen 3 maanden na tekening koopovereenkomst)

Moet je schriftelijk ontbinden?

Nee, als daarover niets is afgesproken is de ontbinding vormvrij en mag er dus ook mondeling worden ontbonden. Partijen mogen nadere eisen overeenkomen, zoals schriftelijke ontbinding. Overigens doet een koper er met het oog op het bewijs verstandig aan om de overeenkomst altijd schriftelijk te ontbinden, ook als er geen nadere eisen zijn gesteld.

Terug naar het overzicht