31 oktober 2023 | Koopovereenkomst, Raadgever

Waarom een eindinspectie noodzakelijk is

Vlak voor de overdracht bij de notaris vindt een eindinspectie van de woning plaats. Je bent niet verplicht om hierbij aanwezig te zijn, maar we raden sterk aan om dat wel te doen, of je de woning nu koopt of verkoopt.

Een koper heeft – vanuit de getekende koopovereenkomst – het recht heeft om de aangekochte woning nog een laatste keer te inspecteren. Zo’n inspectie vooraf wordt ook wel de eindinspectie genoemd en zorgt ervoor dat iedereen met een gerust gevoel naar de overdracht gaat en verrassingen achteraf worden voorkomen.

Tijdens de inspectie kun je eventuele bevindingen vastleggen in een inspectieformulier. In overleg wordt dan bepaald hoe en door wie eventuele (kleine) gebreken worden verholpen. Ons kantoor is altijd aanwezig bij een inspectie. Daarnaast is het gebruikelijk om tijdens de inspectie de meterstanden te noteren op het meterstandenformulier.

Wanneer vindt de eindinspectie plaats?

De inspectie vindt vlak voor de eigendomsoverdracht plaats. Partijen (koper en verkoper) spreken meestal een uur voor de overdracht af mits de notaris, waar de overdracht plaatsvindt, in de buurt is.

Eerder of zelfs een dag van te voren is uiteraard in overleg ook mogelijk, zolang de woning leeg is en er geen wijzigingen meer plaatsvinden tussen de inspectie en de eigendomsoverdracht.

Terug naar het overzicht