27 oktober 2023 | Raadgever, Verduurzaming

Welke duurzaamheidsleningen en -subsidies zijn er?

Duurzaamheidsmaatregelen leveren (op termijn) geld op, maar het blijft een feit dat de (eenmalige) investering veel geld kan kosten. Als duurzaamheid te duur wordt heeft dat grote invloed op de woningmarkt. Want je wilt je huis wel duurzamer maken, maar waar doe je het van? Er zijn gelukkig tal van subsidies en leningen.

zonnepanelen mutters

Duurzaamheidssubsidies

  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

De Rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas en meer duurzame warmte te gebruiken. Dit bespaart energie en dringt CO2-uitstoot terug. Om deze reden kun je subsidie krijgen voor de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Meer lezen over deze subsidie.

  • Salderingsregeling zonnepanelen

De afgenomen stroom van de elektriciteitsleverancier wordt verrekend met de zelf opgewekte stroom via zonnepanelen. In ieder geval tot eind 2023 betaal je geen energiebelasting en Opslag Duurzame Energie over zelf opgewekte stroom via zonnepanelen. Er wordt gewerkt aan een terugleversubsidie. Meer lezen over salderen.

  • Lokale en provinciale subsidies

Op www.energiesubsidiewijzer.nl vind je een overzicht van de landelijke en lokale subsidies die helpen bij het verduurzamen. De energiesubsidiewijzer is ontwikkeld door Milieu Centraal en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Duurzaamheidsleningen

  • Energiebespaarlening

Een lening tegen relatief lage rente en een vaste looptijd om energiebesparende maatregelen mee te financieren. Het te lenen bedrag ligt tussen de € 2.500,- en € 25.000,-. Voor een Nul op de Meter-woning kun je tot € 65.000,- lenen.

  • Duurzame Monumenten Lening

Een Nationaal Restauratiefonds lening voor energiebesparende maatregelen waarvan de rente 1,5% lager is dan de marktrente. Je kunt € 2.500,- tot € 100.000,- lenen. Let op: vraag de lening eerst aan voordat je gaat verduurzamen.

  • GreenLoans

De rente van deze persoonlijke lening is afhankelijk van looptijd en bedrag. Het te lenen bedrag ligt tussen.€ 5.000 en € 50.000. Kijk voor meer informatie op www.greenloans.nl.

Duurzaamheidshypotheken

  • Duurzaamheidshypotheek

Bij het kopen van een energiezuinig huis of het nemen van energiebesparende maatregelen kan de hypotheek worden opgehoogd van 100% naar 106% van de woningwaarde. Het extra leenbedrag is € 9.000,- in 2019 en € 20.000,- bij een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0 of minder. Voor een Nul op de Meter-woning is de maximale lening € 25.000,-.

  • NHG-kostengrens

Bij energiebesparende maatregelen stijgt de NHG-kostengrens naar € 429.300,- in 2023.

  • Groene hypotheek met rentekorting

Onder andere Rabobank, ABN Amro en Triodos bieden een groene hypotheek aan met rentekorting, advies en extra goedkope leningen.

  • Verlaagd btw-tarief

Je hebt recht op btw-teruggave op de aankoopprijs en installatie van zonnepanelen. Op arbeid voor isolerende maatregelen in woningen ouder dan twee jaar geldt een verlaagd btw-tarief.

Als je energiebesparende maatregelen wilt nemen, zijn er dus veel financieringsmogelijkheden. Zie je door de bomen het bos niet meer? Ga naar www.energiesubsidiewijzer.nl voor een overzicht van de regelingen en check waar je recht op hebt of neem even contact met ons op.

Terug naar het overzicht