27 oktober 2023 | Raadgever, Verduurzaming

Wat is een Nul op de Meter-woning?

Een Nul op de Meter-woning (NoM) houdt in dat een woning over het hele verbruiksjaar gezien net zoveel energie verbruikt als er lokaal op een duurzame manier wordt opgewekt. In veel gevallen wordt zelfs meer stroom geproduceerd dan er daadwerkelijk wordt verbruikt. Meestal heeft een NoM-woning geen gasaansluiting en voorzien andere maatregelen in de verwarming van ruimtes en tapwater.

Welke maatregelen worden er genomen om een NoM-woning te creëren?

Nieuwbouwwoningen moeten aan steeds strengere energienormen voldoen. Vanaf 2020 zal elke nieuwbouwwoning een Nul op de Meter-woning zijn. Eigenaren en bewoners van een dergelijke woning betalen dan niets of vrijwel niets meer voor hun energie. Om een NoM-woning te creëren zijn verschillende maatregelen nodig. Er is immers geen aardgasaansluiting om de woning en het water (voor wassen en douchen) te verwarmen.

Ten eerste wordt een NoM-woning vooral zeer goed geïsoleerd en vrijwel luchtdicht opgeleverd. Tocht en kou krijgen daardoor geen kans om de woning binnen te komen. Vaak wordt een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen toegepast en zorgt een warmteterugwinningssysteem ervoor dat het verbruik nog lager wordt. Ook oudere woningen kunnen energieneutraal worden gemaakt, door vloer-, dak- en spouwmuurisolatie toe te passen en te investeren in zonnepanelen.

Aan welke regels moeten Nul op de Meter woningen voldoen?

Om een NoM-woning genoemd te mogen worden, dient deze aan een aantal eisen en regels te voldoen:

  • De woning moet een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben gekregen van gecertificeerde adviseur;
  • Uit het certificaat moet blijken dat de energie die jaarlijks opgewekt en verbruikt wordt, gelijk is aan of lager dan nul (bij normaal gebruik);
  • Er moet extra opwekking aanwezig zijn voor gebruikersgebonden energie van tenminste:
    • 3.150 kWh voor vrijstaande of halfvrijstaande woningen
    • 2.700 kWh voor tussenwoningen
    • 1.780 kWh voor flats en appartementen

Is nul in de toekomst ook nog steeds écht nul?

Om echt op nul uit te komen, blijkt in de praktijk dat bewoners wel wat aanpassingen in hun gedrag moeten doorvoeren. Zo moet je bijvoorbeeld spaarzaam omgaan met warm water en de thermostaat eigenlijk niet te hoog zetten. Weet ook dat een “nul” tijdens een koude winter bijna niet haalbaar is en je vaak nog extra elektriciteit van het energienet af dient te halen. Nul wordt dus lastig, maar een extreem lage rekening is zeker mogelijk.

In Nederland leveren zonnepanelen op het dak van een NoM-woning in de zomer veel meer energie op dan er daadwerkelijk verbruikt wordt. In de winter is dat precies omgekeerd. Het verschil tussen de hoeveelheid opgewekte en verbruikte stroom mag over het hele jaar gezien tegen elkaar weggestreept worden, zodat het energieverbruik netto op nul of zelfs lager uitkomt. De salderingsregeling maakt dat mogelijk. In de toekomst zal deze salderingsregeling beperkt worden en mag het verbruik niet meer zomaar een op een worden weggestreept. In dat geval worden bewoners van een Nul op de Meter-woning alsnog geconfronteerd met een rekening voor de verbruikte energie en is er geen sprake meer van een energierekening van nul euro.

Terug naar het overzicht