15 februari 2024 | Monumenten, Nieuws

Monumenteneigenaren opgelet: de subsidiedeadline komt eraan!

Als particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie kun je jaarlijks een aanvraag indienen. De wettelijke indieningstermijn van de regeling loopt van 1 maart tot en met 30 april. Kosten die zijn gemaakt in 2023 kun je meenemen in de subsidieaanvraag van 2024.

Voor wie?

De woonhuissubsidie is bedoeld voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten die een woonfunctie hebben. Ook leden van Verenigingen van Eigenaren met een rijksmonument en aandeelhouders van een landgoed komen voor de woonhuissubsidie in aanmerking.

Welke kosten?

De woonhuissubsidie is bedoeld voor instandhoudingskosten aan monumentale onderdelen van het rijksmonument. Het gaat om werkzaamheden die technisch noodzakelijk zijn, gericht op sober en doelmatig onderhoud of herstel. Werkzaamheden met betrekking tot verduurzaming, comfortverbetering, verfraaiing, reconstructie of veranderd gebruik komen niet voor subsidie in aanmerking.

Tip: Het rijksmonument in kwestie hoeft overigens niet van oorsprong een woonhuis te zijn. Een eigenaar van een rijksmonumentale schuur, molen of kerk met een huidige woonfunctie kan ook subsidie aanvragen.

Op de site van de Rijksdienst tref je een zeer uitgebreid overzicht.

Zijn de totale kosten van de werkzaamheden hoger dan € 70.000,-?

Voor een woonhuis lever je een bouwkundig inspectierapport aan en voor een tuin bij een woonhuis lever je een rapport aan over de fysieke (onderhouds)toestand van de tuin. Het rapport mag niet ouder zijn dan vier jaar en is opgesteld door een deskundige persoon of instantie. Het inspectierapport geef inzicht in:

  • de staat van het monument voor de start van de werkzaamheden;
  • de gebreken van het monument voor de start van de werkzaamheden;
  • de oorzaken en mogelijke gevolgen van die gebreken;

en bevat:

  • adviezen over de uit te voeren werkzaamheden in volgorde van urgentie en over de termijn van uitvoering.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Voor de woonhuissubsidie is geen minimum of maximum aanvraagbedrag vastgesteld. Het subsidiepercentage is vastgesteld op 38%, maar dit kan naar beneden worden bijgesteld als er onvoldoende budget is om alle aanvragers 38% subsidie toe te kennen. Bij overvraag wordt het subsidiepercentage verlaagd tot het hoogst mogelijke percentage waarvoor alle aanvragen binnen de grenzen van het beschikbare bedrag kunnen worden toegekend.

Terug naar het overzicht