31 oktober 2023 | Monumenten, Raadgever

Kan ik subsidie krijgen voor het onderhouden van mijn (rijks)monument?

Voor Rijksmonumenten met een woonfuctie is het mogelijk om om subsidie te krijgen. Deze subsidie is bedoeld voor het instandhouden van het Rijksmonument. Het gaat om werkzaamheden die technisch noodzakelijk zijn, gericht op sober en doelmatig onderhoud of herstel. Werkzaamheden met betrekking tot verduurzaming, comfortverbetering, verfraaiing, reconstructie of veranderd gebruik komen niet voor subsidie in aanmerking.

Het subsidiepercentage is vastgesteld op 38%, maar dit kan naar beneden worden bijgesteld als er onvoldoende budget is om alle aanvragers 38% subsidie toe te kennen. Bij overvraag wordt het subsidiepercentage verlaagd tot het hoogst mogelijke percentage waarvoor alle aanvragen binnen de grenzen van het beschikbare bedrag kunnen worden toegekend.

Op deze website kun je meer informatie vinden over de subsidie mogelijkheden bij een Rijksmonument

Over het algemeen zijn er voor gemeentelijke monument of woningen gelegen in een beschermd dorps- of stadsgezicht geen subsidies beschikbaar. Er wordt wel verwacht dat je, ook bij deze monumenten, de geschiedenis van het gebouw respecteert.

Terug naar het overzicht