27 oktober 2023 | Landelijk wonen, Raadgever

Wat is de levensduur van een rieten dak?

Het rieten dak is een waterkerende dakbedekking. Dit betekent dat zij niet waterdicht is. Hemelwater kan het rietpakket binnendringen maar door een juiste hellingshoek kan het water voldoende snel afgevoerd worden voordat dit schadelijke gevolgen heeft voor het riet. Het is om deze reden dat de hellingshoeken van een rieten dak zo steil mogelijk dienen te zijn. De hellingshoek van een rieten dak is maar 1 van de vele factoren die de kwaliteit van een rieten dak bepalen. 

Photo

Wanneer er preventief goed onderhoud gepleegd wordt is de “normale” levensduur voor het rieten dak 35 tot 45 jaar. Maar er zijn verschillende voorbeelden van daken die al 80 jaar oud zijn. Omdat riet een natuurproduct is en er verschillende omstandigheden meespelen zoals de ligging (bijv. tussen bomen of niet) zit er veel verschil in de levensduur.

Hoe droger het dak kan blijven, hoe langer de levensduur van het dak is. Zo zien we een kortere levensduur van het rieten dak in boomrijke gebieden. Vuistregel is, hoe vochtiger de omgeving en het dak, hoe korter de levensduur.

Het maken van een goed rieten dak met een zo hoog mogelijke levensduur is een samenspel tussen betrokken partijen. Indien een goed ontwerp, op juiste wijze volgens de eisen van de rietdekker gebouwd, met een topklasse soort riet gedekt, en door de gebruiker van het pand zorgvuldig onderhouden wordt, dan haalt men een lange levensduur. Maakt de architect echter een slecht ontwerp (bijv. onvoldoende hellingshoek) dan kan de rietdekker er nog zo goed riet op maken, de levensduur zal altijd minder zijn dan bij een voor het rieten dak zeer goed ontwerp.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze gespecialiseerde partner: Den Hartog Rietdekkers

Terug naar het overzicht