31 oktober 2023 | Koopovereenkomst, Raadgever

Zo werkt de bedenktijd

De bedenktijd begint op de dag die volgt op de dag dat een afschrift van de tussen partijen ondertekende koopovereenkomst door de koper is ontvangen. Om te zorgen dat hierover geen discussie kan ontstaan is aan onze koopovereenkomsten standaard een ‘ontvangstbevestiging’  toegevoegd die apart ingevuld en ondertekend dient te worden.

De bedenktijd eindigt om 24.00 uur van de laatste dag die van de bedenktijd deel uitmaakt. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen.

Schematisch overzicht van de bedenktijd bij het kopen van een huis

Terug naar het overzicht