27 oktober 2023 | Koopovereenkomst, Raadgever

Wat is de WWFT?

De term WWFT kom je waarschijnlijk steeds vaker tegen, vooral in combinatie met privacy, veiligheid én het digitaal ondertekenen van een koopcontract. De WWFT staat voor de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

Met de komst van deze aangescherpte anti-witwasrichtlijn gaat er flink wat veranderen voor de onroerend goed sector. Makelaars krijgen een nog strengere poortwachtersrol: ze zijn verplicht om bij iedere opdracht, volgens een door een onafhankelijke Compliance Officer gestaafd beleid, cliëntenonderzoek uit te voeren bij zowel aan- als verkopende partij. Bij signalen die duiden op het witwassen van geld of financiering van terroristische activiteiten, is de makelaar verplicht dit te melden bij de daarvoor bestemde autoriteiten. 

Terug naar het overzicht