31 oktober 2023 | Koopovereenkomst, Raadgever

Is een voorlopige koopovereenkomst definitief?

In een ‘voorlopige koopovereenkomst’, ondertekend door beide partijen, wordt de koop van de woning officieel vastgelegd. Maar hoe definitief is deze overeenkomst?

Kort antwoord: een voorlopige overeenkomst is definitief. Je kunt in principe niet meer onder de overeenkomst uit als de bedenktijd voorbij is. In een overeenkomst kunnen wel ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Indien je de koop wilt ontbinden om andere redenen dan de vastgelegde ontbindende voorwaarden, ben je meestal een boete verschuldigd.

Waarom heet het dan een voorlopig koopcontract?

Met het ondertekenen van een koopovereenkomst wordt er nog niet direct ‘geleverd’. Daar gaan vaak nog een paar weken of maanden overheen, afhankelijk van wat er tussen partijen is afgesproken. Leveren gebeurt op het moment dat beide partijen het nieuwe eigendomsbewijs – ook wel leveringsakte genoemd – ondertekenen bij de notaris. Daarna is verkoop pas echt definitief.

Terug naar het overzicht