31 oktober 2023 | Juridische zaken, Raadgever

Wat is een recht van overpad?

Als je recht van overpad hebt, mag je gebruikmaken van het erf van iemand anders, bijvoorbeeld om je eigen erf te bereiken. Als een ander van jouw terrein gebruik mag maken, verleen je recht van overpad en ben jij dienende partij. Zo’n situatie met recht van overpad kan ontstaan door vestiging of verjaring. 

Recht van overpad door vestiging

Vestigen van recht op overpad kan doordat beide partijen, de eigenaren dus, bij de notaris een overeenkomst sluiten. Gewoon onderling overleggen kan natuurlijk ook. Maar wanneer je de hele zaak bij de notaris en in de registers van het Kadaster vastlegt, is de overeenkomst definitief en bovendien ook geldig voor volgende bewoners. Omdat dat helaas niet altijd lukt, moet er vaak een rechter aan te pas komen die een overeenkomst afdwingt. Het ontstaan van recht van overpad door vestiging komt in de praktijk het minste voor, juist omdat het aan de medewerking van één van de partijen ontbreekt.

Verjaring: wel of niet te goeder trouw?

Verjaring is dus vaker de oorzaak als er recht van overpad ontstaat. Dat kan in de eerste plaats te goeder trouw gebeuren. Dan kan er na tien jaar sprake zijn van verjaring. 

Maar wanneer ben je dan te goeder trouw? Daarmee wordt bedoeld dat iemand er vanuit mocht gaan dat hij of zij recht van overpad had. Dat kan bijvoorbeeld omdat het in het Kadaster stond. Het moet dan wel om onafgebroken bezit gaan. De persoon moet zich die tien jaar lang dus hebben gedragen alsof hij recht van overpad had. Na die periode is dat dan definitief. 

Dan te kwader trouw. Dat betekent niet dat je snel boos of agressief bent. Nee, te kwader trouw ben je als je het erf van iemand anders gebruikt, maar eigenlijk wel weet dat dat officieel niet zo is vastgelegd. In dat geval treedt verjaring pas op nadat je het andere erf meer dan twintig jaar stelselmatig – dus niet af en toe – hebt gebruikt. 

Bewijzen en inschrijven

Toch is het allemaal nog niet zo eenvoudig, want waar zouden de talloze conflicten anders vandaan komen? Bij verjaring moet je kunnen bewijzen dat je ononderbroken gebruik hebt gemaakt van een ander erf. Foto’s en getuigenverklaringen kunnen dienen als bewijs.

Verjaring ontstaat automatisch na tien of twintig jaar, maar het is wel aan te raden dit vast te leggen in de openbare registers (het Kadaster) om discussie te voorkomen. Het is sowieso aan te raden om vooraf goed bestuderen of er wel of geen recht van overpadsituatie op een perceel rust. Die gegevens zijn doorgaans terug te vinden in de openbare registers.

Voor meer informatie of juridische bijstand over het recht van overpad kun je contact opnemen met DT advocaten.

Terug naar het overzicht