27 oktober 2023 | Juridische zaken, Raadgever

Hoe werkt erfpacht?

Erfpacht geeft je als koper van een woning het recht om te wonen en leven op het erf wat aan iemand anders toebehoort. Je wordt dus geen eigenaar van de grond. De vergoeding die je voor het gebruik jaarlijks dient te betalen, wordt erfpachtcanon genoemd.

Vrije kavels aan de Tiendweg

In het geval van erfpacht is iemand anders eigenaar van de grond waarop het huis staat. Je koopt niet de grond, maar alleen een zakelijk recht: het recht van erfpacht op de grond en het huis wat daarop staat. In de volksmond wordt een huis kopen waarop erfpacht rust ook wel omschreven als: je koopt het huis zónder de grond.

Lagere vraagprijs voor woningen op erfpachtgrond

De vraagprijs voor woningen waarop erfpacht rust is vaak lager dan voor woningen zonder erfpacht. Dat is op zich niet gek, want je koopt alleen de woning en niet de grond. Voor het gebruik van de grond betaal je een soort “huur”: de erfpachtcanon. Deze wordt maandelijks of jaarlijks in rekening gebracht. 

Hoeveel erfpacht betaal je?

Als vuistregel kun je aanhouden dat je per jaar ongeveer 5% van de grondwaarde aan erfpachtcanon betaalt. Dit is de waarde die de grond had op het moment dat de canon werd vastgesteld. Goed om te weten: je kunt de erfpachtcanon aftrekken van jouw belastbaar inkomen. De netto erfpachtlasten zijn dus iets lager.

Hoe lang betaal je erfpacht?

Je betaalt erfpacht zolang je het recht van erfpacht hebt en geen eigenaar van de grond bent. Soms wordt de grond te koop aangeboden tegen de dan geldende getaxeerde grondprijs. Je weet van tevoren niet of dat überhaupt mogelijk wordt en per wanneer. Meestal is de erfpachtcanon voor een periode van 49 of 99 jaar vastgelegd, soms voor 30 jaar. Voor die periode is dus duidelijk hoeveel je elke maand moet betalen voor het gebruik van de grond, dit bedrag verandert in die periode ook niet.  

Loopt de periode af? Dan wordt de erfpachtcanon opnieuw vastgesteld. Je maandelijkse woonlasten kunnen in zo’n geval zomaar stijgen. Soms is de erfpachtcanon eeuwigdurend; de huurprijs voor de grond wordt dan dus nooit aangepast. Dit is de meest gunstige vorm voor jou als bewoner, ook voor de verkoop van de woning op een later moment. Een toekomstige koper weet dan direct waar hij/zij aan toe is.

Erfpacht afgekocht

Soms is de erfpacht afgekocht tot een bepaald moment of zelfs volledig. In dat geval hoef je dus geen erfpachtcanon te betalen. Let wel: je bent ook dan nog steeds geen eigenaar van de grond.

Terug naar het overzicht