13 november 2023 | Financiën, Raadgever

Wat is het eigenwoningforfait?

In feite is het eigenwoningforfait een fiscale bijtelling op het inkomen uit jouw eigen woning. Of je nu een pittoreske dijkwoning bezit of een strakke loft, dit geldt voor alle huiseigenaren die hun eigen woning bewonen. Het eigenwoningforfait vertegenwoordigt het bedrag dat aan jouw inkomen wordt toegevoegd louter vanwege het feit dat je jouw eigen woning bezit. Een soort ‘fictief inkomen’, belastbaar, zelfs als je geen concrete inkomsten uit jouw woning vergaart. De gedachte hierachter? Huiseigenaren ervaren het genot van hun eigen woning, en dit voordeel wordt belast om een balans te creëren.

Hoe wordt dit eigenwoningforfait berekend?

Simpelweg: als een percentage van de WOZ-waarde van jouw woning wat de gemeente heeft vastgesteld. De variatie in percentages hangt af van verschillende categorieën van WOZ-waarden, zoals bepaald door de overheid. Hoe hoog is dit percentage? Dat kun je hier terugvinden.

Wat gebeurt er dan met dit eigenwoningforfait?

Het bedrag wordt opgeteld bij jouw belastbaar inkomen en onderworpen aan het heersende belastingtarief. Het doel? Een delicate balans bewaren tussen de belangen van huiseigenaren en huurders. Terwijl huurders genieten van voordelen zoals huurtoeslag, zorgt het eigenwoningforfait ervoor dat huiseigenaren, die genieten van de voordelen van vastgoedbezit, ook een bijdrage leveren aan de belastinginkomsten van de overheid.

Waarom is dit eigenwoningforfait van belang?

Het draagt bij aan het handhaven van een evenwichtige behandeling tussen huiseigenaren en huurders binnen het belastingstelsel. Huurders ontvangen doorgaans financiële ondersteuning in de vorm van huurtoeslag, terwijl het eigenwoningforfait een vergelijkbaar voordeel voor huiseigenaren belast. Het fungeert als een systeem van checks and balances, waardoor de overheid verzekert dat degenen die profiteren van het vermijden van huur en het opbouwen van vermogen, ook een bijdrage leveren aan de nationale kas.

Op deze manier streeft het belastingstelsel naar gelijkheid tussen verschillende vormen van huisvesting. Het heeft als doel eerlijke belastingen te heffen en een evenwichtige financiële lastendruk te handhaven tussen huiseigenaren en huurders. Hier lees je meer over de zogenaamde Villataks

Bij Mutters Makelaars & Adviseurs begrijpen we de nuances van de vastgoedwereld, inclusief deze essentiële fiscale component.

Terug naar het overzicht