19 oktober 2023 | Dubbele bewoning, Raadgever

Mag ik zomaar een mantelzorgwoning plaatsen?

Een mantelzorgwoning is een woning op het terrein van het huis van iemand die zorg nodig heeft. De woning is bedoeld voor de zorgverlener (vriend, familielid). Het is ook mogelijk dat de persoon die zorg nodig heeft in de mantelzorgwoning woont. Je hebt geen vergunning nodig, maar er gelden wel regels bij de bouw van een mantelzorgwoning.

Tegenwoordig heb je geen omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) meer nodig voor een mantelzorgwoning op eigen terrein. De regels voor de bouw van een mantelzorgwoning zijn eenvoudig en vergelijkbaar met die van een garage of tuinhuis. Daarvoor is ook geen vergunning nodig. Vraag bij de gemeente na hoe de regels precies zijn.

Mantelzorgwoning in beschermd stadsgezicht of monument

Woon je in een rijksbeschermd stadsgezicht of is het pand een monument? Dan heb je meestal wél een omgevingsvergunning nodig voor de bouw van een mantelzorgwoning.

Welke soorten mantelzorgwoning zijn er?

Je kunt een mantelzorgwoning in de tuin laten plaatsen of een aanbouw aan jouw huis laten bouwen. Een derde mogelijkheid is om een garage of ander bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning.

Aan welke regels moet een mantelzorgwoning voldoen?

Dat je geen vergunning nodig hebt, wil niet zeggen dat er geen regels gelden bij de bouw van een mantelzorgwoning. Zo moet je wel gewoon voldoen aan het Bouwbesluit. Hierin staan regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Informeer hiernaar bij je gemeente.

Wat gebeurt er als mantelzorg eindigt?

Houdt de mantelzorg op? Dan mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. Je hoeft de woning niet af te breken, maar moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen.

Terug naar het overzicht