13 december 2023 | Bodem, tuin en ondergrond, Raadgever

Wat is Kwel?

Kwel is geen alledaags fenomeen, maar speelt een cruciale rol in de gebieden achter onze imposante rivierdijken. Vooral tijdens hoogwaterperiodes komt deze bijzondere vorm van grondwater tevoorschijn en laat haar sporen na. Onder enorme druk van de hoge rivier stijgt het grondwater op, zelfs ‘binnendijks’ in het rivierengebied. Kwel doet zich met name voor in de nabijheid van onze robuuste rivierdijken en de oeverwallen. Deze zandige ondergrond staat bekend om haar vermogen om water relatief gemakkelijk door te laten.

In het westelijke veenweidegebied laat kwel zich eveneens zien, en dit komt door de voortdurende peilverschillen tussen diepe polders en de hoger gelegen boezems of rivieren. De vochtigheid van de bodem speelt hier een belangrijke rol; bijvoorbeeld na neerslagperiodes ontstaat kwel sneller bij hoogwater.

Kwel is een natuurkracht van formaat die ons landschap en de waterhuishouding in beweging houdt. Bij Mutters Makelaars en Adviseurs begrijpen we de impact van dergelijke natuurlijke verschijnselen en staan we klaar om u te adviseren in deze dynamische omgeving.

Terug naar het overzicht