19 oktober 2023 | Asbest, Raadgever

Asbest verwijderen

Asbest mag alleen worden verwijderd met toestemming van de gemeente. Hoe er moet worden verwijderd staat in het Asbestverwijderingsbesluit. Hierin staat wanneer een sloopvergunning nodig is, wanneer het een zogeheten ‘mededeling onder voorschriften’ is, en wanneer geen van beide nodig is.

Bij een sloopvergunning moet een deskundig asbestverwijderingsbedrijf het asbest verwijderen. Vooraf moeten de werkzaamheden zijn gemeld bij de desbetreffende regionale Arbeidsinspectie, inclusief het aanvangstijdstip en de naam van het bedrijf. Bij een ‘mededeling onder voorschriften’ mag de bewoner de sloop zelf uitvoeren, onder voorwaarde dat de meegeleverde voorschriften worden nageleefd.

Als er geen sloopvergunning en geen ‘mededeling onder voorschriften’ wordt uitgereikt, dan moeten de werkzaamheden worden uitbesteed aan een bedrijf. Dit hoeft echter geen deskundig asbestverwijderingsbedrijf te zijn. Het bedrijf moet zich wel houden aan bepaalde voorschriften.

Meer over het verwijderen van asbest is te vinden in de brochures ‘Asbest in en om het huis’ (particulieren) en ‘Asbest in bedrijven en instellingen’ (bedrijven en instellingen). Beide brochures zijn verkrijgbaar bij het Distributiecentrum VROM.

Bovenstaande regels voor particulieren gelden alleen voor asbesthoudende materialen die vastzitten aan een ‘bouwwerk’, bijvoorbeeld een huis, woonwagen, schuur, garage, tuinhuisje of vakantiewoning.

Wanneer moet ik asbest verwijderd hebben?

Op 14 oktober 2018 stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet milieubeheer. Hiermee wordt het verbod op asbestdaken na 2024 geregeld. Woningeigenaren kregen één jaar uitstel, van 1 januari 2024 naar 31 december 2024. Per die datum moet asbest op daken verwijderd zijn. Omdat sinds 1993 een verbod op asbest in de bouw geldt, gaat het om daken met asbest die minimaal 25 jaar oud zijn.

Wat kost het verwijderen van asbest?
De kosten verschillen per partij, per soort asbest en de hoeveelheid. Onderstaand een overzicht ter indicatie. Dit betreft alleen de verwijdering van asbest.

Asbestinventarisering (voor woonhuis)

 • Type 0 € 150
 • Type A € 350
 • Type B € 650 – € 1.500

Asbest verwijderen

 • Golfplaten 1 – 10 m2 € 675
 • Golfplaten 11 – 20 m2 € 800
 • Golfplaten 21 – 30 m2 € 850
 • Golfplaten 31 – 50 m2 € 925
 • 1 ruimte tot 35m2 € 1.050
 • 2 ruimtes tot 40m2 € 1.150
 • 3 ruimtes tot 50m2 € 1.450
 • 2 ruimtes tot 70m2 € 1.700

Asbesthoudend materiaal verwerken

 • Verpakking voor asbesthoudend materiaal € 0 – € 30 (geschikt voor 1.500 kg)
 • Asbesthoudend materiaal storten. € 0 – € 25 per 100 kg
Terug naar het overzicht