27 oktober 2023 | Juridische zaken, Raadgever

Alles over een bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente vastlegt wat de bestemming van de grond is. Bijvoorbeeld of er op een bepaalde plek een kantoor of een bedrijf mag komen. Maar bijvoorbeeld ook of een woning mag worden uitgebreid en zo ja, hoe.

bestemmingsplan woning

In het bestemmingsplan staat ook waar onder meer woningen, winkels en wegen zijn toegestaan. Het gaat dan niet alleen om het gebruik van de grond, maar ook over de maximale afmetingen van de gebouwen.

Is een bestemmingsplan bindend?

Het bestemmingsplan is een bindend plan. Dit geldt zowel voor de burger als voor de overheid. Wanneer er een vergunning aangevraagd wordt voor een winkelpand, een schuur of een ander gebouw, dan wordt deze getoetst aan het bestemmingsplan.

Wanneer er in de regelgeving staat dat er gebouwd mag worden, dan wordt er een vergunning afgegeven door de gemeente. Het is niet zo dat de gemeente zelf mag bepalen of de vergunning wel of niet wordt afgegeven, een gemeente heeft zich ook te houden aan het bestemmingsplan. Indien je het vermoeden heeft dat de gemeente zelf aan het beslissen is, lees dan de regels van het geldende bestemmingsplan goed door.

Als je van mening bent dat de beslissing anders had moeten zijn, teken dan bezwaar aan. Motiveer dit goed aan de hand van de regels van het bestemmingsplan. Alles zal dan opnieuw bekeken en getoetst moeten worden. Wanneer een gemeente een nieuwe beslissing neemt, zullen ze deze goed moeten kunnen onderbouwen.

Kan een bestemmingsplan wijzigen?

Voor een wijziging in het bestemmingsplan moet je een aanvraag indienen bij de gemeente. Houd er rekening mee dat dit een vrij moeilijke en dure procedure kan zijn. Alleen de aanvraag kost op dit moment in de meeste gemeenten tussen de €10.000,- en de €12.000,-. Deze aanvraag wil dan nog niet zeggen dat er een positief antwoord op de vraag komt.

Voordat je deze aanvraag indient is het verstandig om goed te weten wat de gemeente van de nieuwe plannen vindt. Voor de aanvraag moet je de visie van de gemeente namelijk wel mee hebben. Een gemeente mag uiteindelijk zelf bepalen of ze in de aanvraag meegaat. Er zijn wel wat dingen waar een gemeente rekening mee dient te houden, bijvoorbeeld de visies voor dat gebied. Het kan zijn dat deze visies opgesteld zijn door de gemeente zelf, maar over het algemeen zijn ze opgezet in samenwerking met de provincie.

Een toewijzing van een wijziging in het bestemmingsplan dient een gemeente dan ook weer te verantwoorden tegenover de provincie. De kosten van de aanvraag zullen door de aanvrager zelf betaald moeten worden.

Waar kan ik het bestemmingsplan vinden?

Alle bestemmingsplannen zijn bij je lokale gemeente in te zien. De meeste bestemmingsplannen staan tegenwoordig ook online op www.ruimtelijkeplannen.nl

Terug naar het overzicht