27 oktober 2023 | Raadgever, Starters

Studieschuld en de financiering van mijn huis

Een studieschuld kan de maximale hypotheek verlagen. Bovendien rekenen banken bij hypotheekaanvragen met de oorspronkelijk studieschuld in plaats van de actuele schuld. Die duizenden euro’s die je misschien al hebt afgelost, tellen dus niet mee.

Starters met een studieschuld uit het oude leenstelsel (van vóór 1 september 2015) moeten rekening houden met een wegingsfactor van 0,75 procent.


Stel: je hebt een studieschuld van € 10.000,-. Dan weegt 0,75 procent mee als maandlast, ofwel € 75,- per maand. Dat bedrag gaat af van wat je maximaal kunt lenen. Afgestudeerden met een studieschuld die onder het nieuwe leenstelsel (ná 1 september 2015) vallen, komen er iets beter vanaf: voor hen geldt een wegingsfactor van 0,45 procent. De reden van het lagere percentage is de langere aflostermijn op de studieschulden. Met het nieuwe leenstelsel heb je 35 jaar de tijd om je studieschuld af te lossen. Voorheen was dat 15 jaar.

Terug naar het overzicht