22 kavels op 't Nieuwe Eiland in Broekgraaf

Broekgraaf

Wil jij zelf je droomhuis bouwen? Het kan in Broekgraaf. Op de vrije kavels bouw je jouw ideale huis. Naar jouw inzicht. Je bepaalt zelf met welke aannemer je jouw bouwavontuur aan wilt gaan en wie je daar verder nog bij wilt betrekken. Een betere garantie dat het voor 100% jóuw huis wordt, bestaat niet!

De verkoop is inmiddels gestart en de laatste kavels worden nu verkocht.

Beleving

De vrije kavels bieden de mogelijkheid om een eigen droomhuis te bouwen. Er zal een divers beeld ontstaan van verschillende architectuurstijlen, vormen en kleuren. Echter wordt de kwaliteit nadrukkelijk bewaakt en wordt er aangemoedigd om houvast te nemen aan de beoogde beeldkwaliteit voor dit gebied.

Interesse? Neem contact op.

Bouwtypes

Vrijstaande woningen
 • Kavel 1 op het eiland | onder optie
 • Kavel 2 op het eiland | onder optie
 • Kavel 3 op het eiland | onder optie
 • Kavel 5 op het eiland | onder optie
 • Kavel 6 op het eiland | onder optie
 • Kavel 7 op het eiland | onder optie
 • Kavel 8 op het eiland | onder optie
 • Kavel 9 op het eiland | onder optie
 • Kavel 10 op het eiland | onder optie
 • Kavel 11 op het eiland | onder optie
 • Kavel 12 op het eiland | onder optie
 • Kavel 13 op het eiland | onder optie
 • Kavel 14 op het eiland | onder optie
 • Kavel 15 op het eiland | onder optie
 • Kavel 16 op het eiland | onder optie
 • Kavel 17 op het eiland | onder optie
 • Kavel 18 op het eiland | onder optie
 • Kavel 21 op het eiland | onder optie
Twee-onder-één-kapwoning
 • Kavel 19 op het eiland | onder optie
 • Kavel 20 op het eiland | onder optie

Kenmerken bouw

 • Moderne uitstraling met meer gebruik van hout
 • Natuurlijke erfafscheiding langs de watergangen
 • Ruimte voor bijzondere woningen ter plaatsen van groene plekken
 • Voortuinen krijgen een groene erfafscheiding door middel van vaste planten, struweel/ gemengde hagen en een schapenhek met entreepoer.
 • Rooilijn minimaal 4 meter vanaf grens woonvlak (tenzij anders aangeven in de kavelpaspoort)
 • Maximaal 2 lagen en een kap
 • Kaprichting en -vorm is vrij
 • Nokhoogte maximaal 12 meter
 • Maximale dakhelling 60 graden
 • Parkeren op eigen terrein, ruimte voor twee auto’s ontsloten door één oprit
 • Bijgebouwen ondergeschikt aan hoofdvolume
 • Garage kunnen losse gebouwen zijn bij de zijerfgrens

Woningen op de hoek

Woningen en kavels op hoeken zijn bepalend voor het beeld vanuit de openbare ruimte en dus is een goede vormgeving hiervan belangrijk. Kop- en eindgevels worden voorzien van gevelopeningen (geen blinde muur) op de begane grond en verdiepingen en hebben waar dit kan een entree ‘om de hoek’. Gevelopeningen tot aan de grond worden aangemoedigd om het contact met buiten te vergroten, bijvoorbeeld door middel van een erker. Een volume accent of een ander type dakvorm of helling (bijvoorbeeld over twee lagen heen) kan hier aan bijdragen.

Glasimago Leerdam & Broekgraaf

Wie Leerdam zegt, zegt bijna in een adem ‘Glas’. Leerdam is met recht de ‘Glasstad’ van Nederland. Vanaf 1765 legden glasblazers de basis voor de glasindustrie en de glaskunst van Leerdam. Om Broekgraaf nadrukkelijk een eigen gezicht te geven is besloten om het thema glas op verschillende manieren terug te laten komen in de wijk. In de architectuur van de woningen worden glazen gevelstenen toegepast die verwijzen naar de glascultuur van Leerdam. Ook in de openbare ruimte komt het thema glas terug.

Er mogen andere vormen aangeboden worden waarop glas in de architectuur is verwerkt. Hierdoor wordt er op een subtiele manier verwezen naar Leerdam Glasstad. Er zijn negen verschillende kleuren glasstenen. Om diversiteit in de kleuren te krijgen is het wenselijk om naast elkaar gelegen woningblokken een andere kleur gevelsteen te geven.

De gemeente biedt 4 glazen stenen aan die een plek kunnen krijgen in de entreepoer en/of in de woning. Voor de verwerking in de architectuur van de woning dient dezelfde kleur gebruikt te worden. De koper bepaalt de kleur uit het kleurenpalet in relatie tot de architectuur. Het glasthema dient zichtbaar te zijn voor voorbijgangers. De architect dient de verwerking mee te nemen in het ontwerpprocedure. In bijzondere gevallen kan van het gebruik van de 4 glazen stenen afgeweken worden, als de architect met een overtuigende alternatief van het glasthema komt.

Er zullen kavelpaspoorten worden verstrekt waarin de mogelijkheden en restricties worden benoemd.

Interesse? Neem contact met ons op en we houden u op de hoogte.

Interesse? Neem contact op.