14 februari 2018 | Hypotheek en financieel, Nieuws, Verbouwen, Woningmarkt

Wat is NHG en wat kunt u er als huizenbezitter mee?

Veel huizenkopers nemen een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie, oftewel NHG. De term komt regelmatig voorbij, maar waar staat het vangnet voor en wanneer kunt u er een beroep op doen?

NHG moet een eigen woning bereikbaar maken

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de organisatie achter NHG, vindt dat het kopen, behouden en verbeteren van een eigen woning voor zo veel mogelijk mensen een mogelijkheid zou moeten zijn.

Om dit voor meer Nederlanders bereikbaar te maken, is in 1995 de Nationale Hypotheek Garantie in het leven geroepen.

NHG moet de financiële risico’s van het hebben van een koophuis verkleinen. Als u door onvoorziene omstandigheden uw hypotheek niet meer kunt betalen, schiet het WEW te hulp.

Het WEW is een private instelling, waarvoor het Rijk en gemeenten garant staan. Daardoor kan de stichting altijd aan de betalingsverplichtingen voldoen.

U kunt NHG afsluiten voor het aankopen, verbouwen, renoveren of verduurzamen van een woning

U kunt NHG afsluiten als u een huis koopt. Ook zodra u een verbouwing of renovatie wilt financieren of energiebesparende maatregelen wilt treffen, kunt u voor een lening met NHG kiezen.

U kunt niet alleen via een hypotheekadviseur NHG afsluiten, maar ook rechtstreeks bij de verstrekker van uw hypotheek.

Een hypotheek voor de aankoop van een bestaand of nog te bouwen huis mag niet hoger zijn dan de gemiddelde koopsom van een Nederlands huis. In 2018 geldt een maximum van 265.000 euro.

Als u het huis gaat verbouwen, dan mogen het aankoopbedrag en de verbouwingskosten samen niet boven de 265.000 euro uitkomen. Denk dan aan het plaatsen van een badkamer, keuken, dakkapel of aanbouw.

Voor het verduurzamen van uw woning kunt u tot een bedrag van maximaal 280.900 euro lenen. Dit komt neer op maximaal 106 procent van de waarde van de woning.

Het extra bedrag moet dan wel volledig worden uitgegeven aan energiebesparende voorzieningen. Dan gaat het bijvoorbeeld om hr-ketels, speciale beglazing, vloerisolatie, zonneboilers of warmtepompen.

Ook uw inkomen telt mee voor het bepalen van de maximale hypotheek met NHG

Voor het bepalen van de maximale lening wordt ook naar het inkomen en de hoogte van de hypotheekrente gekeken. Ook eventuele financiële verplichtingen, zoals een doorlopend krediet, persoonlijke lening of studieschuld, worden in beschouwing genomen.

Met NHG kun u korting op de hypotheekrente krijgen Daardoor kunnen u maandlasten lager uitvallen. U moet wel eenmalig een premie van 1 procent over de lening betalen. Deze premie is wel aftrekbaar.

Ook zzp’ers kunnen NHG krijgen

Zzp’ers hebben inmiddels meer mogelijkheden gekregen voor het afsluiten van een NHG-hypotheek. Eerst moesten ze minstens drie jaar als zelfstandige actief zijn geweest.

Maar inmiddels kunnen ze met een inkomensverklaring al na twaalf maanden in aanmerking komen. Zij kunnen bij een aantal geselecteerde juridische kantoren of bij hypotheekadviseurs terecht voor het aanvragen van een inkomensverklaring. In die inkomensverklaring wordt vervolgens het toetsinkomen vastgesteld.

Ook in dat geval wordt naar de inkomsten van de zzp’er van de afgelopen drie jaar en het lopende jaar gekeken. Inkomsten uit een dienstbetrekking worden dan ook meegeteld. Op deze manier wordt onderzocht of de zelfstandige ondernemer in kwestie een hypotheek met NHG mag afsluiten.

De aanvraag voor de inkomensverklaring kost maximaal 250 euro exclusief btw en is zes maanden geldig.

U kunt bij onvoorziene omstandigheden een beroep op NHG doen

Het WEW springt alleen in specifieke gevallen bij. Dit kan bijvoorbeeld als u buiten uw schuld om uw baan bent kwijtgeraakt. Ook arbeidsongeschiktheid, het stuklopen van uw relatie of het overlijden van uw partner zijn gevallen waarbij het fonds kan bijspringen.

U blijft zelf verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing, maar de WEW denkt wel met u mee.

Als u samen een huis koopt, gaat u samen een schuld aan.

Het WEW probeert de hypotheek weer betaalbaar te maken

Samen met de verstrekker van de hypotheek bekijkt het WEW welke mogelijkheden er zijn om de hypotheek voor de huiseigenaar weer betaalbaar te maken. Op deze manier wordt geprobeerd het huis voor de woningeigenaar te behouden.

Zo kunnen een budgetcoach, betalingsregeling, een overbruggingslening of voorlopige teruggave van de rente via de Belastingdienst oplossingen zijn. Soms is het ook mogelijk om via de gemeente een zogenoemde woonkostentoeslag te ontvangen. Dit is een tijdelijke aanvulling op het inkomen.

Soms is een verkoop de enige mogelijkheid

Als een verkoop onvermijdelijk is en er een restschuld overblijft, dan kan het WEW een betalingsregeling met de oude eigenaar treffen.

In specifieke gevallen kan het openstaande bedrag worden kwijtgescholden. U moet in dat geval wel te goeder trouw zijn geweest en volledig hebben meegewerkt om tot een zo goed mogelijke terugbetaling van de lening te komen.

Daarbij moet de woning onderhands zijn verkocht, mag er geen sprake zijn van schade of achterstallig onderhoud met een negatieve invloed op de woningwaarde en moet de verkoper volledig hebben meegewerkt aan het vermijden of beperken van het verlies.

Een flink deel van de aankopen wordt met NHG-leningen gefinancierd

In 2016 zijn in totaal 118.675 nieuwe garanties verstrekt. Van alle in dat jaar aangekochte bestaande woningen binnen de kostengrens is bijna drie kwart gefinancierd via een lening met NHG. In 2016 gold een kostengrens van 245.000 euro.

In 2016 hebben per saldo 3.504 huishoudens een beroep op het WEW gedaan bij een onvermijdelijke verkoop van hun woning met verlies.

(Bron: www.nu.nl) 

Terug naar het overzicht