27 oktober 2023 | Nieuws

Wat is een BENG-woning?

Bart-Jan Mutters is de eerste officiële BENG-expert van Leerdam en omgeving.

Een BENG-woning is een woning die voldoet aan de eisen van Bijna-Energie-Neutrale Gebouwen. Dit zijn gebouwen die zeer energiezuinig zijn en waarbij het grootste deel van de energie die nodig is voor verwarming, koeling, ventilatie en warm water, wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen.

Om te voldoen aan de eisen van een BENG-woning, moeten nieuwe gebouwen in Nederland sinds 1 januari 2021 aan drie eisen voldoen:

  1. De maximale energiebehoefte per vierkante meter moet lager zijn dan een bepaalde waarde.
  2. De maximale hoeveelheid fossiele brandstoffen die nodig zijn voor de opwekking van energie moet lager zijn dan een bepaalde waarde.
  3. Er moet een minimumhoeveelheid hernieuwbare energie worden opgewekt.

Door te voldoen aan deze eisen wordt de energiebehoefte van een gebouw geminimaliseerd en wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen. Dit leidt niet alleen tot een lagere energierekening voor de bewoners, maar ook tot een vermindering van de CO2-uitstoot en een beter milieu.

In dit artikel leggen we je nog veel meer uit over BENG.

Terug naar het overzicht