3 augustus 2021 | Makelaardij, Nieuws, Woningmarkt

‘Trek van stad naar landelijk gebied leidt tot hogere prijzen’

De woningprijzen in ons land stegen in het tweede kwartaal van 2021. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 stegen de prijzen met 13,0%. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021 lagen de prijzen gemiddeld 4,4% hoger. Dat blijkt uit het tweede kwartaalbericht van het Kadaster. Uit dezelfde cijfers blijkt dat het aantal transacties fors terugliep, een daling van 20,8% ten opzichte van het recordaantal in het eerste kwartaal van 2021. Er wisselden 52.787 woningen van eigenaar.

Woningmarkt op slot?

Toch zit het aantal transacties wel in de lift als je trendmatig kijkt. Kijkend naar de ontwikkeling van het voortschrijdend kwartaalgemiddelde, loopt het aantal transacties op vanaf het eerste kwartaal van 2019. Ondanks de terugval in het tweede kwartaal van 2021 zit Nederland nog steeds op een heel hoog niveau. Corona of de oplopende woningprijzen zetten vooralsnog geen rem op het aantal transacties. In die zin zit de woningmarkt nog niet op slot.

Gemiddelde woningprijs

De gemiddelde woningprijs in het tweede kwartaal kwam uit op € 366.000. Maar als je kijkt naar de Randstadgemeenten dan ligt de gemiddelde woningprijs boven de € 400.000. De provincies Fryslân en Groningen tellen in het tweede kwartaal van 2021 jaar nog een redelijk aantal gemeenten waar de gemiddelde woningprijs onder de € 250.000 ligt.

Kopers verhuizen over grotere afstand

Welke andere conclusies kunnen er worden getrokken uit de cijfers?

  • Steeds vaker komen kopers in landelijke gemeenten uit (zeer) sterk stedelijke gemeenten. Die stad lag regelmatig in dezelfde provincie; veel stedelijke kopers bleven dus in hun eigen regio.
  • Kopers afkomstig uit die (zeer) sterk stedelijke gemeenten kopen aanzienlijk duurdere (€70.000) woningen dan kopers uit minder of niet-stedelijke gemeenten.
  • Kopers verhuisden over een grotere afstand. Er waren minder verhuizingen binnen de gemeente: van 70% in 2013 tot 56% in 2021 tot nu toe.
  • De gemiddelde prijs stijgt sterker in minder en niet-stedelijke gemeenten. Dat komt onder andere door de toename van het aantal kopers uit de stad én het feit dat zij relatief duur kopen.

Starters slaan hun slag

En tot slot, de wijzigingen in de overdrachtsbelasting zijn terug te zien in de cijfers. In het eerste kwartaal schoot het aandeel van 35-minners binnen de transacties omhoog (61%). Inmiddels is dit aandeel teruggevallen naar 48%.

De 35-minners kochten in het eerste kwartaal vaak een woning van €400.000 of meer. Want vanaf april betaalden ze hier namelijk weer wél overdrachtsbelasting voor. In het eerste kwartaal ging het bijna om 13.000 transacties, terwijl 3.000 tot 4.000 transacties normaal zou zijn geweest voor deze groep.

Klik hier om het volledige kwartaalbericht van het Kadaster te lezen.

Maak gebruik van onze specialistische kennis over landelijk wonen

Al ruim 18 jaar hebben ervaring in het verkopen en aankopen van woning in het landelijk gebied. Wij staan je bij met raad en daad. Maar wat is nou de echte toegevoegde waarde? Als woningzoeker bekijk je vaak veel nieuwe woningen, en soms in plaatsen die je helemaal niet goed kent. Juist daarin kunnen wij je goed adviseren. Want ieder dorp en plaatsje heeft zijn eigen karakter. Zowel qua inwoners, sfeer maar ook op het gebied van woonklimaat en technische zaken.

Wij weten van ieder dorp en buurtschap waar op gelet moet worden. Is dit de bodemgesteldheid en de fundering van de woning? Of het is het de boer een paar honderd meter verderop die zomers twee-wekelijks op het weiland achter je huis werkt? Hoe zit dat eigenlijk met het wonen aan een dijk, welke grond hoort erbij en wat zijn je rechten en plichten.

Wij zijn er voor al die dingen waar je niet direct aan denkt als je verliefd bent geworden op je nieuwe landelijke gelegen woning, maar die wel van belang zijn voor een lang en gelukkig leven in dat nieuwe huis!

Ook gebruik maken van onze hulp? Neem gewoon eens contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Terug naar het overzicht