26 juni 2018 | Hypotheek en financieel, Makelaardij, Nieuws, Woningmarkt

Subsidieregeling voor onderhoud aan rijksmonument vervangt per 2019 fiscale aftrek

De fiscale aftrek voor het onderhoud aan rijksmonumenten wordt in 2019 vervangen door een subsidieregeling. Daartoe heeft de ministerraad onlangs besloten. Hiermee komt duidelijkheid over de toekomst van de financiële ondersteuning aan monumentale woningen.

Het vorige kabinet had de aftrek al per 2017 willen schrappen, maar de Kamer stak daar toen een stokje voor. Met de regeling die nu wordt voorgesteld krijgen eigenaren maximaal 35% subsidie van de gemaakte kosten. Daarnaast wordt nog beter gecontroleerd of het onderhoud wel op de juiste manier wordt uitgevoerd. 

De subsidie komt uit de investering van 325 miljoen euro extra die het kabinet de komende jaren in erfgoed stopt. Minister Van Engelshoven: ‘Het erfgoed in Nederland staat er goed bij. Historische gebouwen zijn opgeknapt en molens zijn gerestaureerd. Duizenden vrijwilligers zijn betrokken. Nu is het tijd om een volgende stap te zetten door gebouwen nieuw leven te geven, monumenten te verduurzamen en de toegankelijkheid van historische plekken te vergroten. Door deze extra investeringen kunnen we onze monumenten doorgeven aan toekomstige generaties.’

Toezicht

Alle huidige en toekomstige particuliere eigenaren kunnen een beroep doen op de subsidieregeling voor de instandhouding van hun rijksmonumentale woningen. Eigenaren krijgen door de regeling compensatie van de meerkosten die gemaakt worden voor het behoud van de monumentale waarden. Dat houdt in dat eigenaren in de regeling maximaal 35% subsidie krijgen voor gemaakte kosten. Ook gaat er beter toegezien worden of het onderhoud op een juiste manier wordt uitgevoerd, door een kwalitatieve toetsing.

Tevens wordt 3,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor opleidingen en vakmanschap. De minister stelt dat dit van groot belang is voor de instandhouding van erfgoed.

Terug naar het overzicht