20 maart 2018 | Hypotheek en financieel, Nieuws, Woningmarkt

Getrouwd in gemeenschap van goederen: net even anders vanaf 2018

Samen trouwen is per 2018 niet meer altijd samen delen. Per 1 januari 2018 trouwt u namelijk in beginsel onder ‘beperkte’ gemeenschap van goederen in plaats van in ‘algehele’ gemeenschap van goederen. De wet genaamd Wet Beperkte Gemeenschap van Goederen is in werking getreden.

Gemeenschap van goederen

Als u vóór 1 januari 2018 bent getrouwd en u hebt verder niets bij de notaris geregeld, trouwde u automatisch in gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden zijn dan van u samen. Dit geldt ook voor de bezittingen en schulden die vóór het trouwen van u persoonlijk waren. Schenkingen of erfenissen die u ontvangt voor en tijdens het huwelijk zijn ook van u samen, tenzij de schenker anders heeft bepaald. Wanneer u besluit om te gaan scheiden krijgen u en u partner ieder allebei de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.

Beperkte gemeenschap van goederen

Met ingang van 1 januari 2018 trouwt u automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Al uw bezittingen en schulden voor het huwelijk, blijven van u. Bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn verkregen, zijn wel van u en uw partner samen. Schenkingen of erfenissen die u ontvangt voor of tijdens het huwelijk zijn alleen van u, tenzij de schenker of erflater anders heeft bepaald. Voor mensen die vanaf 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap aangaan, geldt dit ook.

CD van jou, CD van mij…

Mochten u toch gaan scheiden en u bent in beperkte gemeenschap van goederen gehuwd, dan kan het vermogen worden verdeeld in de  volgende drie categorieën:

  • Vermogen vóór het huwelijk;
  • Vermogen verworven in het huwelijk door schenkingen en erfenissen;
  • Resterende vermogen verworven tijdens het huwelijk.

Het vermogen voor het huwelijk en het vermogen in het huwelijk verkregen door schenkingen en erfenissen blijven van de persoon die het vermogen heeft verworven. Het resterende vermogen verworven tijdens het huwelijk is gemeenschappelijk en zal bij scheiding gedeeld worden. Het is altijd verstandig om hierover met een financieel adviseur te overleggen. Op deze pagina vindt u de contactgegevens van de financiele specialisten waarmee wij samenwerken.

Bijhouden

Het is verstandig om tijdens het huwelijk in beperkte gemeenschap van goederen een administratie bij te houden. Een administratie waarin u opneemt welke spullen precies van u zijn en welke van uw partner. Als u dit niet doet, kan dit voor problemen zorgen als u uit elkaar gaat.

Huwelijkse voorwaarden

Met het opstellen van huwelijkse voorwaarden bepaalt u samen welke bezittingen en schulden van u persoonlijk of van u samen zijn. Het opstellen van huwelijkse voorwaarden loopt via de notaris.

Samenlevingscontract

Voor degenen met een samenlevingscontract blijft de situatie ongewijzigd. De nieuwe wet heeft verder niets geregeld voor samenwoners met een samenlevingscontract.

Woning verkopen – toestemming partner

Als u een woning hebt gekocht voor of tijdens het huwelijk met beperkte gemeenschap van goederen en u of u beide woont in de woning, moet uw partner wel voor toestemming tekenen wanneer de woning wordt verkocht. Ook als deze woning alleen van u is. Dit wordt ook wel het toestemmingsvereiste genoemd. Dit is geregeld in artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Uiteraard vertellen we u hier meer over in een persoonlijk gesprek over het verkopen van uw woning. Dat gesprek kunt u via deze pagina aanvragen.

Terug naar het overzicht