27 oktober 2017 | Nieuws, Verbouwen, Woningmarkt

Fonds voor funderingsherstel woningen van start

Woningeigenaren kunnen vanaf nu een lening afsluiten om noodzakelijk funderingsherstel aan hun woning te financieren.De verwachting is dat binnen vijftien jaar 35.000 woningen kampen met een funderingsprobleem door bodemdaling, klimaatverandering en grondwaterstanden. Op de langere termijn zijn dat er zelfs vierhonderdduizend, volgens cijfers van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF).

Als gemeenten of provincies zijn aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel, kan de huiseigenaar een funderingslening krijgen bij urgente problemen in de fundering. Op dit moment zijn Zaanstad en Rotterdam de enige aangesloten gemeenten. Gesprekken met andere gemeenten en provincies zijn in volle gang.

“Een belangrijke rol ligt er voor gemeenten en huiseigenaren”, zegt fondsmanager Robert Boom van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

“Het fonds werkt alleen als gemeenten aansluiten en particuliere woningeigenaren noodzakelijk funderingsherstel gezamenlijk oppakken. En dat is hard nodig, langer wachten leidt alleen maar tot grotere funderingsproblemen met alle risico’s van dien. Het is dus zaak om snel te beginnen met het oplossen daarvan.”

Kostbaar

Funderingsherstel is vaak een kostbare zaak. Aangezien veel woningen in Nederland aan elkaar gebouwd zijn, kan funderingsherstel het makkelijkst uitgevoerd worden als de fundering in heel het aaneengesloten blok huizen gelijktijdig wordt aangepakt. Als één woningeigenaar de kosten daarvoor niet op kan brengen, is dat van invloed op heel het blok.

De funderingslening bedraagt minimaal 2.500 euro en is een hypotheek met annuïtaire aflossing en een looptijd van dertig jaar. De lening kan op ieder moment boetevrij worden afgelost. De restschuld moet worden afgelost bij verkoop van de woning. De verwachting is dat het fonds ongeveer tweeduizend funderingsleningen kan verstrekken.

(Bron: nu.nl) 

Terug naar het overzicht