11 april 2018 | Hypotheek en financieel, Nieuws, Taxaties, Verbouwen, Woningmarkt

Dit moet je als huizenbezitter weten over de belastingaangifte

De belastingaangifte is voor woningbezitters doorgaans wat ingewikkelder dan voor particulieren zonder een eigen huis. Door slim gebruik te maken van aftrekposten voor huiseigenaren, kun je misschien geld van de Belastingdienst terugkrijgen.

Door aftrekposten te gebruiken, valt je inkomen lager uit. En daardoor betaal je mogelijk minder inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Je kunt niet alleen de rente over je hypotheek aftrekken, maar ook de rente over leningen voor bijvoorbeeld een verbouwing of onderhoud.
Ook eenmalige kosten zijn aftrekbaar. Denk daarbij aan bemiddelingskosten voor het krijgen van een hypotheek of lening, notariskosten voor de hypotheekakte en kosten voor een taxatie die nodig is om een hypotheek te kunnen krijgen. Maar onder meer makelaarsprovisies, overdrachtsbelasting en notariskosten voor de koopakte zijn juist niet aftrekbaar.
Daarnaast mogen ook periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming afgetrokken worden. Hier krijg je mee te maken als je woning op een stuk grond staat dat niet van jou is.

Je kunt minder hypotheekrente aftrekken in de hoogste belastingschijf.

In de hoogste belastingschijf kun je overigens wel minder hypotheekrente aftrekken dan in het voorgaande jaar. De maximale hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf gaat jaarlijks namelijk met 0,5 procentpunt omlaag. Het tarief wordt tot 2041 in stappen verlaagd naar 38 procent.
Over het jaar 2017 mag een huizenbezitter in de vierde schijf (bij een belastbaar inkomen vanaf 67.072 euro) hypotheekrente aftrekken tegen het maximale tarief van 50 procent. In 2016 was het tarief nog maximaal 50,5 procent.
Het genoemde tarief geldt ook voor de andere aftrekbare kosten voor de eigen woning zoals restschulden, eenmalige aftrekbare kosten en periodieke betalingen.

Het eigenwoningforfait tel je bij je inkomen op.

Iedereen met een eigen woning moet juist ook een bedrag bij het inkomen optellen. Dit zogenoemde eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde. Je hebt hiervoor de beschikking met de peildatum van 1 januari 2016 nodig. Voor woningen van 12.500 euro tot 1,06 miljoen euro gelden percentages van 0,3 procent tot 0,75 procent. Voor duurdere woningen neem je een bedrag van 7.950 euro plus 2,35 procent van de waarde boven 1,06 miljoen euro.

Geen of een kleine eigenwoningschuld.

Als je geen of slechts een kleine eigenwoningschuld hebt en daardoor geen of weinig rente betaalt, kom je mogelijk in aanmerking voor nog een aftrekpost.
Dit kan als de aftrekbare kosten lager zijn dan het eigenwoningforfait. De aftrek komt meestal neer op het verschil tussen deze bedragen.
Als je voor je woning een eigenwoningforfait van 1.200 euro moet opgeven en je aan rente en aftrekbare kosten 1.000 euro kwijt was, dan is het eigenwoningforfait per saldo 200 euro. In dat geval krijg je 200 euro aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld. Het kabinet wil deze regeling vanaf 2019 in stappen afbouwen. De Tweede Kamer heeft hier in november 2017 mee ingestemd.

Kosten voor onderhoud aan een rijksmonumentenpand.

Als eigenaar mag je de kosten voor onderhoud van een rijksmonumentenpand aftrekken. Het pand moet wel zijn ingeschreven in het Rijksmonumentenregister of zijn aangewezen als beschermd monument. Je kunt alleen de kosten aftrekken die je in het betreffende jaar hebt betaald. Ook moet het pand je eigen woning zijn of horen bij je bezittingen en schulden in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). En als je subsidie voor het onderhoud ontvangt, moet je dit bedrag van de onderhoudskosten aftrekken. De aftrek geldt ook voor het onderhoud van monumentenpanden in andere EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Daarvoor moet de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wel erkennen dat het pand behoort tot het Nederlands cultureel erfgoed of dat het een rijksmonumentenpand zou zijn als het op Nederlands grondgebied stond. De aftrek staat op de nominatie om geschrapt te worden. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen, is door het vorige kabinet aangehouden. Het plan wordt nu verder uitgewerkt en alsnog aan de Tweede Kamer voorgelegd. De beoogde invoeringsdatum van de nieuwe regels is 1 januari 2019.

Aftrekposten van de eigen woning kun je onderling verdelen.

De genoemde aftrekposten van de eigen woning kun je als fiscale partners onderling verdelen. Dit kan als jullie in heel 2017 fiscale partners waren of ervoor hebben gekozen dit te zijn. Je moet dan allebei in de aangifte het totaal van het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten invullen. Daarna kun je het saldo van deze inkomsten en aftrekposten verdelen. Alleen het saldo mag verdeeld worden. Het is niet toegestaan om de ene fiscale partner alleen het eigenwoningforfait te laten aangeven en de andere enkel de kosten.

Terug naar het overzicht