21 juli 2020 | Hypotheek en financieel, Makelaardij, Nieuws, Woningmarkt

De schop kan in de grond: er mogen 1600 woningen bijkomen in Leerdam en Vianen

De schop kan in de grond: zowel in Leerdam als Vianen mogen 800 woningen worden gebouwd tot 2040. Ook in de andere plaatsen kunnen nieuwe huizen komen. Dat heeft de gemeenteraad van Vijfheerenlanden besloten.

De gemeenteraad stemde in met de Woonvisie, waarin de plannen voor de komende twintig jaar uiteen worden gezet. Vijfheerenlanden wil behalve de honderden woningen rondom de steden, ook kleinschalige woningbouw mogelijk maken rondom de kleinere plaatsen. In elke kern, hoe klein ook, mogen er huizen bijkomen.

De nood is hoog, liet de gemeente eerder weten. Met name jongeren kunnen maar moeilijk aan een huis komen in Vijfheerenlanden. Noodgedwongen trekken zij nu weg, terwijl ze hun woonplaats liever niet zouden verlaten. Maar Vijfheerenlanden wil niet alleen bouwen voor de ‘eigen’ inwoners. De honderden woningen bij Leerdam en Vianen, moeten ook helpen om de woningnood in heel de provincie Utrecht op te lossen. 

Zorgen
Niet alle partijen gingen meteen akkoord met de woonvisie. GroenLinks heeft moeite met de woonplannen. De partij vreest dat er te veel groen wordt opgeofferd voor huizen. Bovendien kampt Vijfheerenlanden ook met een bereikbaarheidsprobleem. Dat neemt volgens gemeenteraadslid Erik van Doorn alleen maar toe, als Utrechters in deze regio komen te wonen. ,,We moeten niet willen bouwen voor forenzen.’’ 

Volgens wethouder Marcel Verweij is de ambitie van Vijfheerenlanden een fractie van ‘de plannen en aantallen die spelen in Utrecht, Nieuwegein en Houten’. ,,Daar gaat het om tienduizenden woningen per gemeente. Onze opgave van nog geen 4000 huizen is klein.’’

Dorpen
Andere partijen vreesden juist dat er misschien meer nieuwbouw nodig is, dan nu wordt voorzien. Volgens VHL Lokaal en SGP is er in veel kleine dorpen structureel te weinig gebouwd de afgelopen jaren. Zij bepleitten dat er per plaats wordt gekeken hoe dat zit en vragen om woningbouw te stimuleren waar dat de afgelopen jaren is achtergebleven.

In kleine dorpen wordt in principe gebouwd voor de eigen inwoners. D66’er Jaap Breur vroeg zich af of dat niet ambitieuzer kan. ,,Waarom geen buitenstaanders? Hoe gaan we ontgroening verminderen of tegenhouden?’’ Uit een rapport kwam eerder dat ontgroening een grote zorg is voor de dorpen in Vijfheerenlanden. Doordat er steeds minder gezinnen wonen, komen voorzieningen zoals scholen en sportverenigingen in gevaar. 

Bouwplannen
Dat de gemeente bouwen toestaat, betekent overigens niet automatisch dat er bouwplannen klaarliggen en er binnen afzienbare tijd meer huizen in Vijfheerenlanden staan. Wethouder Verweij benadrukt dat die plannen van bedrijven moeten komen. De gemeente speelt daarin zelf geen rol.

Hetzelfde geldt voor de plannen van Tiny houses in Vijfheerenlanden. Een stichting is bezig met het opzetten van deze minimalistische woonvorm en er zouden zeker tientallen geïnteresseerden zijn. De Stichting Tiny Houses Vijfheerenlanden heeft een aantal locaties aangedragen bij de gemeente, waarvan die heeft beoordeeld dat er twee kansrijk zijn om verder over te praten. 

De politieke partij VHL Lokaal drong bij de gemeente aan op meer bemoeienis rond de realisatie van tiny houses in Vijfheerenlanden. Volgens Verweij wordt er al meegedacht. ,,Maar wij hebben besloten dat we niet willen bepalen wat waar moet. Wij willen goed samenwerken en meewerken met initiatieven, maar wij gaan het niet zelf doen.’’  

 Artikel is geschreven door Chantal Blommers van het AD.

Terug naar het overzicht