11 mei 2023 | Duurzaamheid, Nieuws, Woningmarkt

Belang van energielabel op woningwaarde groter dan ooit

De impact van een verbeterd energielabel op de waarde van woningen is momenteel ongekend. Recent onderzoek wijst uit dat een upgrade van het energielabel gemiddeld resulteert in een aanzienlijke waardestijging van 7,2% ten opzichte van woningen met een ouder label. Dit artikel verkent de toenemende rol van duurzaamheid in de vastgoedmarkt, de waardevermeerdering bij een verbeterd energielabel en de regionale verschillen in Nederland.

Sinds eind 2021 is duurzaamheid een belangrijke factor geworden bij de verkoop van woningen, wat heeft geleid tot een groeiende waardering voor een verbeterd energielabel. In de afgelopen kwartalen is de waardevermeerdering bij een verbetering van het energielabel verder toegenomen. Door de huidige afkoeling van de woningmarkt hebben kopers meer keuzemogelijkheden en nemen ze de tijd om het aankoopproces zorgvuldig te doorlopen, waarbij ze specifiek letten op het energielabel en de algehele duurzaamheid van een woning.

Impact verbeteren energielabel op woningwaarde

Uit analyse blijkt dat de grootste waardestijging wordt bereikt wanneer het energielabel van D naar A+ wordt geüpgraded. Deze upgrade resulteert in een waardestijging van 10,4%, wat overeenkomt met een bedrag van bijna €41.000, gebaseerd op een gemiddelde verkoopprijs van €394.000 in het eerste kwartaal.

Bovendien is een verbetering van het energielabel van E naar A ook bijzonder gunstig, met een gemiddelde waardestijging van 7,2%. Zelfs een verbetering van het energielabel van G naar C resulteerde in een aanzienlijke waardestijging van 8,3% in het eerste kwartaal. Vooral oudere woningen, gebouwd vóór 1920, halen het meeste voordeel uit een upgrade naar label A, met een waardestijging van 7,6%. Bij nieuwere woningen, gebouwd na 1995, is er nog steeds een stijging van meer dan 3% in de woningwaarde na een verbetering van het energielabel.

Er bestaan aanzienlijke regionale verschillen wat betreft de waardestijging als gevolg van een verbeterd energielabel. De provincie Groningen laat de grootste waardestijging zien. Een verbetering van het energielabel van A naar C resulteert daar in een waardestijging van 8,7%. Ook in Friesland en Limburg is de waardestijging opmerkelijk hoog. De kleinste waardestijgingen worden daarentegen waargenomen in Utrecht, Flevoland en Noord-Holland.

Toekomstperspectieven en de huurmarkt

Hoewel het belang van verduurzaming en een verbeterd energielabel op de woningwaarde steeds groter wordt, blijkt uit recent onderzoek van adviesbureau Colliers dat verduurzaming nog geen directe invloed heeft op de huurmarkt. Ondanks het verschil in energieverbruik tussen huurwoningen met een hoog of laag energielabel, zijn er geen waarneembare prijsverschillen. Dit onderstreept de noodzaak van verdere inspanningen om het bewustzijn over de voordelen van verduurzaming op de huurmarkt te vergroten en te stimuleren.

Terug naar het overzicht