Snelle en accurate taxatie van je woning

Wanneer heb je een taxatierapport nodig?

Er is een aantal situaties denkbaar, waarbij een taxatierapport van een registergoed noodzakelijk is:

 • aankoop c.q. verkoop van je woning; 
 • financiering in hypothecair verband;
 • het vaststellen van de herbouwwaarde (verzekering; fiscale taxaties (wet WOZ);
 • (boedel)verdeling.

Taxatie door Mutters Makelaars & Adviseurs

Op verzoek kunnen wij een onafhankelijk oordeel over de waarde van je woning geven. Onze taxateurs doen dit op basis van een brede oriëntatie en een gedegen vak- en marktkennis. Ons kantoor beschikt over gekwalificeerde en gecertificeerde taxateurs. Onze taxateurs zijn aangesloten bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs  (NRVT) en VBO Makelaar

Onze taxateurs zijn:

Foto Sylvia Sylvia van Zantvoort
Foto Bart-Jan Bart-Jan Mutters

Taxatierapport 

Het schriftelijke waardeoordeel is het uiteindelijke taxatierapport, waarin minimaal de hieronder vermelde zaken zijn opgenomen:   

 • de naam van de opdrachtgever
 • het doel van de taxatie
 • een korte zakelijke omschrijving van het getaxeerde
 • de kadastrale gegevens
 • de huidige eigenaar
 • minimaal 1 foto van het getaxeerde object
 • een oordeel over de waarde en de aard van het getaxeerde
 • de bijzondere omstandigheden waarmee rekening is/wordt gehouden
 • de datum waarop de taxatie is verricht
 • de naam en de gegevens van de taxateur

Wat is belangrijk bij een waardebepaling?

De volgende factoren, die omschreven worden in het taxatierapport, wegen mee bij de waardebepaling van de registergoed:

 • locatie, ligging en stand;
 • grootte, aard en ligging van het perceel en de opstal;
 • functionele indeling van de opstal;
 • constructie, bouwkundige staat, staat van onderhoud en het afwerkingniveau van de opstal;
 • isolatie en fundering;
 • zakelijke rechten, zoals erfdienstbaarheden;
 • mogelijke verontreiniging en de ter plaatse geldende bestemmingsplanbepalingen;
 • aanwezigheid van parkeergelegenheid en bereikbaarheid met openbaar vervoer;
 • aanwezigheid van voorzieningen zoals scholen, winkels en recreatie.

Het rapport wordt digitaal uitgebracht.

 • Onze taxatierapporten voldoen aan de strenge eisen van o.a. de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning onder auspiciën van de Nationale Hypotheek Garantie, het Contactorgaan Hypothecair Financiers en de Vereniging Eigen Huis. 
 • Het spreekt voor zich dat Mutters Makelaardij een samenwerking heeft met het validatie instituut zoals het NWWI.

Kosten en doorlooptijd 

De kosten voor een taxatie zijn €750,- inclusief NWWI-kosten en BTW. Dit geldt voor woningen met een getaxeerde waarde tot € 500.000,-. Bij een getaxeerde waarde vanaf € 500.000,- maken we een offerte op maat.