Snel zoeken

Langer thuis wonen met een blijverslening

Senioren kunnen vanaf 1 februari 2020 gebruik maken van de nieuwe blijverslening van de gemeente Vijfheerenlanden. Met deze lening kunnen ze hun woning aanpassen. Zowel huurders als particuliere huiseigenaren kunnen hier gebruik van maken. Hierdoor kunnen senioren langer of zo lang mogelijk in hun huidige woning blijven wonen.

Daarnaast wil de gemeente met deze maatregel bereiken dat de bestaande woningvoorraad op termijn meer levensloopbestendig is.

De lening is bedoeld voor senioren van 55 jaar tot 76 jaar oud. Ze kunnen met de lening hun woning aanpassen zodat die meer levensloop- en/of zorgbestendiger wordt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het bouwkundig aanpassen van de badkamer (van bad naar inloopdouche),de slaapkamer, het verbreden van doorgangen, etc.


Indiening aanvraag


De blijverslening is er in twee vormen:
consumptieve lening (minimum €2.500,- tot maximaal €10.000,-)
hypothecaire lening (minimum €2.500,- tot maximaal €50.000,-)

Na het indienen van de aanvraag wordt die door de gemeente beoordeeld. Als deze voldoet aan de voorwaarden dan ontvangt de aanvrager een toewijzingsbrief. De lening wordt, na kredietcheck, via de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) verstrekt. Omdat het om een lening gaat, moet die worden afgelost en wordt rente over de lening in rekening gebracht.

Het aanvragen van een blijverslening is met ingang van 1 februari 2020 mogelijk. Uitgebreide informatie en het aanvraagformulier staan op de website van de gemeente.