WOZ-waarde te hoog?!

Binnenkort zal de WOZ-beschikking van uw woning weer op de mat vallen.

 

De hoogte van de door u te betalen onroerendezaakbelasting (ozb) is afhankelijk van de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning. Hoe hoger deze is, hoe meer u zal moeten betalen aan belastingen en heffingen. De WOZ-waarde van uw woning is namelijk niet alleen de basis voor de onroerendezaakbelasting maar ook voor de aanslag van de waterschapslasten, inkomstenbelasting (eigenwoningforfait) en de vennootschapbelasting. Vanaf 2010 dient de WOZ-waarde ook als basis voor de schenk en erf-belasting (successierechten). Een verlaging van de WOZ-waarde van uw woning heeft jaarlijks al snel een besparing van enkele honderden euro’s tot gevolg en kan voor u, op no-cure-no-pay basis, geheel kosteloos gerealiseerd worden.

•          Waarom Mutters Makelaardij GRATIS voor u aan de slag kan:

            Wanneer de WOZ-waarde van uw woning verlaagd wordt, zal vergoeding van de door Mutters Makelaardij gemaakte kosten in de bezwaar- of beroepsprocedure

wettelijk door de gemeente uitgekeerd moeten worden. Mutters Makelaardij

werkt dus niet alleen op een no-cure-no pay basis maar ook bij een verlaging van de WOZ-waarde zijn hier voor u geen kosten aan verbonden. Wanneer de

gemeente de WOZ-waarde van uw woning niet verlaagd zijn de gemaakte kosten

volledig voor rekening van Mutters Makelaardij en bent u Mutters Makelaardij

verder niets verschuldigd.

• Ik betaal graag minder belasting:

            Vanaf het moment dat u de WOZ-beschikking heeft ontvangen (datum beschikking) gaat de bezwaartermijn van 6 weken lopen. Betaalt u het liefst zo min

mogelijk aan gemeentelijke belastingen en heffingen dan is het van groot belang

dat Mutters Makelaardij binnen deze bezwaartermijn geheel GRATIS bezwaar

tegen de WOZ-waarde kan indienen.

• Mutters Makelaardij: Waarborg tot betrokkenheid

            Mutters Makelaardij staat garant voor Landelijke Exposure en Regionale Expertise.

Heeft u interesse in een van onze vele diensten, neem dan gerust contact op.