ABN AMRO: Prijsherstel woningen blijft bescheiden

Het prijsherstel van koopwoningen zal om uiteenlopende redenen bescheiden blijven. Dat schrijft ABN AMRO in haar nieuwste Woningmarktmonitor. “Het is onzeker of de wijziging van het fiscaal regime volledig is verdisconteerd. Het aantal woningen dat te koop staat, is omvangrijk. En de kredietruimte wordt verder beperkt, zowel afgezet tegen het onderpand als tegen het inkomen.”

In het rapport zegt de bank: “Het prijsherstel zal naar verwachting bescheiden zijn. Om te beginnen is er de op 1 januari 2013 doorgevoerde wijziging van het fiscale regime. De wijziging heeft een forse prijsaanpassing in gang gezet. Maar het is onduidelijk of de wijziging al volledig in het prijspeil is verdisconteerd. Enige rem op de verdere prijsontwikkeling valt niet uit te sluiten. Ook vanuit macro-economisch oogpunt is er weinig aanleiding voor een sterk prijsherstel. Na een langdurige recessie tekent de economie hooguit een bescheiden groei op. En de werkloosheid, die na-ijlt op de activiteit, blijft nog even oplopen.

Positiever sentiment

Toch onderschrijft de bank het positiever wordende sentiment, gemeten door Vereniging Eigen Huis: “Er zijn diverse redenen voor de verbetering van het sentiment. Ten eerste is de aanhoudende discussie over de hypotheekrenteaftrek geluwd, nadat er begin dit jaar ingrijpende hervormingsmaatregelen zijn doorgevoerd. Kopers durven weer in beweging te komen nu zij meer zekerheid hebben over de fiscale behandeling van de eigen woning. Ten tweede zijn koopwoningen beter betaalbaar. Ten derde wordt het alternatief voor kopen, huren, minder aantrekkelijk. Onder invloed van de extra huurverhoging stijgen de lasten voor huurders harder dan voorheen. Ten vierde neemt de schaarste aan woningen toe, doordat het aantal nieuw opgeleverde woningen achterblijft bij de groei van het aantal huishoudens.”

Samenvatting monitor

De belangrijkste punten uit het rapport samengevat:

  • De verbetering van de VEH Marktindicator toont dat het pessimisme ten aanzien van de huizenmarkt afneemt. 
  • Hoewel het gedeclareerde verliesbedrag bij het NHG-garantiefonds stijgt, blijven de kredietrisico’s gelet op de ontwikkeling van het aantal betalingsachterstanden en het aantal veilingen te overzien.
  • Ondanks de voordelen die een nationale hypotheekbank belooft, is de totstandkoming ervan nog geen gelopen race. Zowel Den Haag als Brussel dienen nog akkoord te geven.
  • Energiebesparende investeringen in de gebouwde omgeving kunnen een vlucht nemen dankzij de Green Deal die het mogelijk maakt om dit soort investeringen via de energierekening te verevenen. Ook de oprichting van een revolverend fonds voor de financiering van energiebesparende maatregelenin de gebouwde omgeving heeft een positieve invloed.

(Bron: https://insights.abnamro.nl/woningmarktmonitor-doorbraak-verduurzaming/)