Beperkte stijging lokale woonlasten in 2018

De woonlasten voor eigenaar-bewoners en huurders stijgen in 2018 gemiddeld met respectievelijk 0,6 en 0,3%. Dat ligt een stuk lager dan de inflatie (die op 1,6% zal uitkomen) en daarmee is er sprake van een gemiddelde daling van 0,5%.

Dit staat te lezen in het rapport Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2015 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). De daling is overigens een gemiddelde.

Helaas zijn de tariefwijzigingen voor de lokale gemeenten nog niet binnen, dit onderzoek is uitgevoerd op basis van een x-aantal grote gemeenten in Nederland. Zodra deze binnen zijn zullen we u daar uiteraard over informeren.

Woonlasten bestaan uit afvalstoffenheffing en rioolheffing. Gaat het om een eigenaar-bewoner, dan komt daar nog onroerendezaakbelasting (ozb) bij.

Huurders betalen in 2018 gemiddeld € 329 aan afvalstoffenheffing en in sommige gemeenten ook een riooolheffing. Het totale bedrag is overigens zeer afhankelijk van de locatie. In Nijmegen betalen huurders per afvalzak waardoor de kosten op € 34 uitkomen. In Zaandam zijn huurders € 567 kwijt.

Eigenaar-bewoners in de grote gemeenten betalen gemiddeld € 677. In Den Haag zijn de kosten met € 546 het laagst, terwijl in buurtgemeente Delft de lasten € 843 bedragen. Een grote stijger is bijvoorbeeld Eindhoven met 9,4%. Ook voor eigenaar-bewoners is Zaanstad met een tweede plaats op de lijst een dure gemeente.