EMR legt uit: Appartementseigenaren opgelet, gederfd woongenot op de VvE verhalen?

Wanneer je als appartementseigenaar schade lijdt als gevolg van een gebrek aan een gezamenlijke ruimte, bijvoorbeeld het dak of de gevels van het gebouw, is de Vereniging van Eigenaren (VvE) verplicht om de schade die je lijdt te herstellen of te vergoeden.

Het gaat dan in elk geval om schade die je zelf als persoon lijdt, de schade aan jouw eigendommen of de eventuele herstelkosten die je moet maken. Ook het gemiste woongenot kun je in sommige gevallen op de VvE verhalen. Deze schadepost is in tegenstelling tot herstelkosten etc. niet zo eenvoudig vast te stellen en moet meestal worden geschat of begroot. 

Onlangs heeft de rechter beoordeeld hoe deze schadepost berekend moest worden. Hij koos voor een opvallende berekening: namelijk de schade werd begroot aan de hand van de gemiste huurinkomsten, ondanks dat de appartementseigenaar zijn appartement niet daadwerkelijk had verhuurd. De vergoeding voor het gederfd woongenot kan dus gelijk staan aan de huurinkomsten die je zou hebben gehad als je het appartement zou hebben verhuurd.

Om het gederfd woongenot succesvol te kunnen verhalen is het overigens wel belangrijk dat je kunt aantonen dat je door de schade niet in het appartement hebt kunnen verblijven. Als het appartement enige tijd onbewoonbaar is geweest, kan de vergoeding dus al gauw oplopen tot enkele duizenden euro's! Verder heeft elke VvE zijn eigen spelregels, waardoor het belangrijk is om goed te bekijken wat de juiste stappen zijn die je moet nemen om de geleden schade succesvol vergoed te krijgen. EMR Advocaten kan je begeleiden in het nemen van de juiste praktische en juridische stappen zodat een gerechtelijke procedure kan worden voorkomen dan wel succesvol kan worden afgerond. 

Heb je vragen over schade die je op de VvE wilt verhalen of een andere vraag op het gebied van wonen en bouwen?

Neem dan gerust vrijblijvend contact op met EMR Advocaten of doe de Legal Quick Scan