Belastingaangifte voor monumenteneigenaren

Het Restauratiefond heeft een praktisch overzicht gedeeld met betrekking tot de aankomende belastingaangifte voor monumenteneigenaren. Door de veranderingen per 1 januari is het verstandig om dit artikel aandachtig door te nemen.

Voorwaarden fiscale aftrek onderhoudskosten Monumenten

Per 2019 is de fiscale aftrek onderhoudskosten voor monumenteigenaren afgeschaft. Over het belastingjaar 2018 geldt de mogelijkheid van fiscale aftrek nog wel. Gaat u aangifte doen over 2018, leest u dan de onderstaande informatie.  

Fiscale aftrek van uw onderhoudskosten is over belastingjaar 2018 (en eerder) mogelijk wanneer;

  • Uw rijksmonument een eigen woning is in box 1 (inkomen uit werk en woning) of onderdeel van uw bezittingen en schulden is in box 3 (sparen en beleggen). Twijfelt u of dit bij u het geval is? Neem dan tijdig contact op met de Belastingdienst Bureau Monumentenpanden.
  • Uw pand moet ingeschreven staan in het Rijksmonumentenregister. U heeft het monumentnummer nodig. 

Ook kan de aftrek alleen opgevoerd worden ten laste van het belastbaar inkomen. Het uiteindelijke resultaat van de aftrekpost hangt samen met de hoogte van het inkomen.

Welke kosten zijn fiscaal wel en niet aftrekbaar?

De belastingdienst kent de term restauratie niet, maar maakt onderscheid tussen onderhoud en verbetering. Belangrijk om te weten, want als u voldoet aan bovenstaande voorwaarden kunt u 80% van de onderhoudskosten aan uw rijksmonument fiscaal verrekenen in uw belastingaangifte. Verbeteringskosten kunt u fiscaal niet verrekenen. Onderhoudskosten zijn voor de fiscus die kosten die u maakt voor het herstel van alles wat al in het pand aanwezig is.

Wanneer uw werkzaamheden beide aspecten in zich hebben dient u een splitsing te maken. Wanneer uw onderhoudskosten al door de Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM) zijn vastgesteld en de restauratie volgens plan is verlopen hoeft u zelf geen splitsing meer te maken. Eventueel meer of minder werk moet u nog wel zelf splitsen.

Voorbeelden van onderhoudskosten zijn:

  • Cascowerkzaamheden, zoals werkzaamheden aan dak, kozijnen en gevel
  • Het buitenschilderwerk
  • Het opnieuw voegen van metselwerk
  • Het opstoppen of (deels) vervangen van een slecht rieten dak

Voor de fiscus is hierbij van belang dat de vervanging of reparatie de ‘oude staat’ moet herstellen.

Voorbeeld verbeteringskosten: Ooit zat er in de woonkamer van uw rijksmonument een schouw en die wilt u opnieuw plaatsen. De belastingdienst beschouwt dit als een verbetering die niet fiscaal aftrekbaar is. Andere voorbeelden van verbeteringskosten: voorzetbeglazing plaatsen, een nieuwe aanbouw of dakisolatie aanbrengen. 

Let op: De Belastingdienst accepteert alleen kosten die ten laste van u als eigenaar komen. Deze kosten mag u op uw belastingaangifte opvoeren. Ontvangen en te ontvangen subsidies en andere tegemoetkomingen moeten op uw onderhoudskosten in mindering worden gebracht.

Heeft u uw aangifte al ingediend?

Wanneer u uw aangifte al ingediend heeft en bovenstaande niet heeft opgenomen, dan kunt u een gecorrigeerde aangifte of bezwaar indienen. Correctie door middel van bezwaar is nog tot vijf jaar terug door te voeren. Mocht een aanslag definitief vaststaan dan kunt u een verzoek om ambtshalve vermindering indienen.

Vaststellen onderhoudskosten

De Belastingdienst Bureau Monumentenpanden (BBM) stelde tot en met 2018 de onderhoudskosten voor u vast voorafgaand aan de restauratie. De vaststelling van Belastingdienst Bureau Monumentenpanden is bindend voor uw belastinginspecteur.

Het is in sommige situaties voor de Belastingdienst ná restauratie lastig inschatten of het gaat om onderhoudskosten of verbeterkosten. Neem voor meer informatie contact op met de Belastingdienst. U kunt ook een belastingadviseur inschakelen om u te adviseren over de fiscale consequenties.

Meer informatie?

Neemt u gerust contact met ons kantoor op om meer informatie in te winnen, we verwijzen u graag naar onze betrouwbare partners.

Contact opnemen 

De fiscale informatie die u hierboven kunt lezen is uitsluitend bedoeld om u op hoofdlijnen te informeren over fiscaliteit die samenhangt met uw lening.