Jouw geWOON bijzondere raadgever.

MM Raadgever - geWOON makkelijk

Wij begrijpen dat je voor of tijdens het zoeken naar je droomwoning of het verkopen van je huis vragen hebt over diverse onderwerpen. Om je snel en makkelijk van dienst hebben wij veel vragen onderstaand al opgenomen in onze 'MM Raadgever'. In deze actuele kennisbank lees je de diverse onderwerpen rustig door en waarschijnlijk vind je het antwoord op je vraag.

Je vraag staat er niet tussen? Laat het ons direct weten: 

Het makkelijkst is om ons een Whatsappbericht te sturen

Alles voor starters

Nederland heeft de ambitie om in 2050 volledig van het gas af te zijn. Onze huizen moeten dan volledig draaien op elektriciteit. Hoewel oude woningen vaak karakter hebben, is een goed geïsoleerde huis wel zo fijn. Dit heeft bovendien lagere stookkosten en een prettig leefklimaat als gevolg. Wat zijn nog andere voordelen van een duurzame woning? En kun je duurzame oplossingen meefinancieren? In onze Raadgever en in deze en deze blog vind je meer informatie over verduurzamen.
Hoeveel je precies kunt lenen, hangt van meerdere factoren af, zoals de hoogte van je inkomen, maar ook de hoogte van je studieschuld, of de hoogte van je lopende leningen. Via deze rekentool van Financieel Fit kun je je maximale hypotheek uitrekenen. Lopende leningen – van bijvoorbeeld je creditcard of een privé lease auto – worden geregistreerd bij Stichting BKR en kunnen van invloed zijn op de maximale hoogte van je hypotheek.
Als je op zoek bent naar een woning is de eerste keuze die je moet maken of je een woning gaat kopen of huren. Beiden hebben voor- en nadelen. Als je een huis huurt, zit je er waarschijnlijk minder lang aan vast. Als er iets aan huis kapotgaat, dan hoef je in sommige gevallen niet zelf voor de kosten op te draaien.

Aan de andere kant, kunnen je kosten per maand lager uitvallen als je een huis koopt en wordt het huis uiteindelijk wel van jou. Ook kunnen bepaalde verbouwingen de waarde van je huis verhogen. Je hebt echter wel een aanzienlijk bedrag nodig om een woning te kunnen kopen.

Bovendien is het noodzakelijk om een potje achter de hand te houden voor als er iets in het huis kapot gaat.

Bij het kopen van een huis komt meer kijken dan alleen de hypotheek. De kosten koper bestaan uit kosten voor de aankoop van de woning én kosten die je maakt om de woning te financieren. Sinds 2018 mag je niet meer dan 100% lenen van de waarde van je woning. Je hebt dus altijd eigen geld nodig om de kosten koper te kunnen financieren. Hieronder enkele kosten uitgelegd:

 1. Notariskosten. De notaris berekent kosten voor het opmaken van de eigendomsakte en de hypotheekakte. Bij een koopsom en hypotheek van € 250.000 liggen de notariskosten meestal rond de € 1.100 voor beide aktes samen.
 2. Kosten koper. De overdrachtsbelasting (2 % van de koopsom) en de notaris- en kadasterkosten voor de eigendomsakte vormen samen de 'kosten koper' (k.k.). Super nieuws voor starters, want van 1 januari 2021 gaat de overdrachtsbelasting voor starters naar 0%, je ziet bovenstaand, dat scheelt serieus in de kosten!
 3. Advies- en bemiddelingskosten. De hypotheekadviseur berekent kosten voor advies en bemiddeling. Deze kosten betaal je via een adviesnota. De hypotheekadviseur vraagt hiervoor een vast bedrag, of een uurvergoeding.
 4. Aanvraag van NHG. De aanvraagkosten voor NHG (Nationale Hypotheek Garantie) zijn in 2020 0,7% van het hypotheekbedrag. Daar staat een rentevoordeel tegenover. Hierdoor verdien je deze kosten snel terug.
 5. Taxatie. Om zeker te weten dat het huis voldoende waard is als onderpand, moet je de woning laten taxeren door een onafhankelijke partij. Dat kost al gauw een paar honderd euro.
 6. Bouwtechnische keuring. Koop je een bestaand huis? Laat altijd een bouwkundige keuring uitvoeren. Dat kost een paar honderd euro, maar het geeft je zekerheid over de staat van de woning. De uitkomsten van de bouwkundige keuring kun je weer gebruiken tijdens de onderhandelingen.
 7. Kosten makelaar Hiervoor verwijzen we graag naar deze pagina: 

Starten met de aankoop en even overleggen?

Maak een afspraak via Whatsapp 

Een studieschuld kan de maximale hypotheek verlagen. Bovendien rekenen banken bij hypotheek-aanvragen met de oorspronkelijk studieschuld in plaats van de actuele schuld. Die duizenden euro's die je misschien al hebt afgelost, tellen dus niet mee.

Starters met een studieschuld uit het oude leenstelsel (van vóór 1 september 2015) moeten rekening houden met een wegingsfactor van 0,75 procent.

Stel: je hebt een studieschuld van 10.000 euro. Dan weegt 0,75 procent mee als maandlast, ofwel 75 euro per maand. Dat bedrag gaat af van wat je maximaal kunt lenen. Afgestudeerden met een studieschuld die onder het nieuwe leenstelsel (ná 1 september 2015) vallen, komen er iets beter vanaf: voor hen geldt een wegingsfactor van 0,45 procent.

De reden van het lagere percentage is de langere aflostermijn op de studieschulden. Met het nieuwe leenstelsel heb je 35 jaar de tijd om je studieschuld af te lossen. Voorheen was dat 15 jaar.

Met onze hulp kom je niet voor vervelende verrassingen te staan. wij kunnen jou vanuit ervaring adviseren in jouw zoektocht naar een huis. Bovendien hebben we groot een netwerk, waarmee je toegang hebt tot huizen die bijvoorbeeld nog niet op Funda staan. En natuurlijk onderhandelen wij voor jou tot de beste prijs. Liever ook advies over bijvoorbeeld duurzaamheid, hypotheken of ontzorgt worden in het regelen van verzekeringen en nutvoorzieningen? Daarover kunnen we jou natuurlijk informeren. Zo wordt het kopen van je eerste huis geen stressvolle gebeurtenis.

Meer weten?

Neem contact op voor een kosteloze kennismaking

In sommige gemeenten komen koopstarters in aanmerking voor een starterslening. De starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en de (eerste) hypotheek bij de bank. Op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting kun je zien of in jouw gemeente de Starterslening van toepassing is.
Om een huis te bekostigen, kan je een hypotheek afsluiten. Als starter kun je kiezen uit twee soorten hypotheken: een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. Bij beide hypotheken staat aflossen centraal.

Naast het afsluiten van een hypotheek kun je hem ook laten verzekeren met de Nationale Hypotheek Garantie. Met een Nationale Hypotheek Garantie zorg je er enerzijds voor dat jouw hypotheek altijd voldoet aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Anderzijds biedt de NHG een vangnet voor als je je hypotheek opeens niet meer kunt betalen. Anco en Wilbert van Financieel Fit kunnen je helpen in de zoektocht naar de juiste hypotheek.

Appartementen / VvE

Een reservefonds dient als financiële buffer voor onvoorziene uitgaven en kosten voor groot onderhoud. Over het algemeen ligt er een meerjarenonderhoudsplan ('MJOP') ten grondslag aan het reservefonds. Met een MJOP wordt in kaart gebracht welk groot onderhoud in de toekomst te verwachten is. Tevens wordt hierbij een reserve gevormd voor onvoorziene uitgaven. De bijdragen in het reservefonds worden vervolgens verspreid over meerdere jaren. De bijdrage in dit reservefonds wordt vastgesteld overeenkomstig de verdeelsleutel als in de splitsingsakte is opgenomen.

Het in stand houden van een reservefonds is wettelijk verplicht (artikel 5:126 BW). In dat verband stelt ook artikel 10 van het Modelreglement 2006 een reservefonds verplicht. Hoewel andere Modelreglementen (zoals artikel 32 van het Modelreglement 1992) de indruk kunnen wekken dat het in stand houden van een reservefonds niet verplicht is, is een vereniging van eigenaars hiertoe dus wel degelijk gehouden. Het niet in stand houden van een reservefonds is echter niet gesanctioneerd.

Ervan uitgaande dat u conform de verdeelsleutel hebt bijgedragen in het reservefonds, hebt u bij verkoop van uw appartementsrecht geen recht op terugbetaling van uw bijdragen. Het reservefonds komt ten goede aan de gezamenlijke eigenaars.

Zouden appartementseigenaren bij verkoop wel recht hebben gehad op terugbetaling van bijdragen, dan zou van een financiële buffer weinig overblijven. In dat geval bestaat het risico dat de vereniging van eigenaars onvoorziene uitgaven en kosten voor groot onderhoud niet kan opbrengen. Daarnaast drukt deze situatie op de waarde van het appartementsrecht. Een appartementsrecht in een vereniging van eigenaars zonder (goed gevuld) reservefonds is over het algemeen minder waard dan een appartementsrecht in een vereniging van eigenaars met een goed gevuld reservefonds.

Het voorgaande neemt overigens niet weg dat de bijdrage in het reservefonds (steeds) moet worden vastgesteld overeenkomstig de verdeelsleutel als opgenomen in de splitsingsakte. Ingeval u volgens een besluit van de vereniging van eigenaars meer hebt betaald dan u volgens de verdeelsleutel zou moeten, is dat besluit van de vereniging van eigenaars nietig. In dat geval hebt u in beginsel recht op de te veel bijgedragen gelden.

Asbest

Alle asbesthoudende producten hebben een vezelige structuur, alhoewel dat bij hechtgebonden producten en materialen vaak moeilijk te zien is.

Wit asbest werd het meest gebruikt. Producten en materialen met wit asbest hebben een witte tot lichtgrijze kleur. Een andere aanwijzing is de leeftijd.

Producten van vóór 1983 kunnen losse asbest bevatten; hechtgebonden asbest is toegepast tot 1993. Andere informatiebronnen zijn de fabrikant of leverancier van het materiaal of de eigenaar/verhuurder van een huis. Alleen een microscopische analyse kan uitsluitsel geven of het materiaal of product werkelijk asbest bevat.

De Keuringsdienst van Waren informeert mensen die vermoeden dat zij asbest in of om het huis hebben. Zij hebben ook adressen van laboratoria die monsters kunnen onderzoeken. Een deskundig asbestinventarisatiebedrijf kan nagaan of in een woning asbest aanwezig is. Aan deze onderzoeken zijn kosten verbonden.

Asbest mag alleen worden verwijderd met toestemming van de gemeente. Hoe er moet worden verwijderd staat in het Asbestverwijderingsbesluit. Hierin staat wanneer een sloopvergunning nodig is, wanneer het een zogeheten ‘mededeling onder voorschriften’ is, en wanneer geen van beide nodig is.

Bij een sloopvergunning moet een deskundig asbestverwijderingsbedrijf het asbest verwijderen. Vooraf moeten de werkzaamheden zijn gemeld bij de desbetreffende regionale Arbeidsinspectie, inclusief het aanvangstijdstip en de naam van het uitvoerend bedrijf. Bij een ‘mededeling onder voorschriften’ mag de bewoner de sloop zelf uitvoeren, onder voorwaarde dat de meegeleverde voorschriften worden nageleefd.

Als er noch een sloopvergunning noch een ‘mededeling onder voorschriften’ wordt uitgereikt, dan moeten de werkzaamheden worden uitbesteed aan een bedrijf. Dit hoeft echter geen deskundig asbestverwijderingsbedrijf te zijn. Het bedrijf moet zich wel houden aan bepaalde voorschriften.

Meer over het verwijderen van asbest is te vinden in de brochures ‘Asbest in en om het huis’ (particulieren) en ‘Asbest in bedrijven en instellingen’ (bedrijven en instellingen). Beide brochures zijn verkrijgbaar bij het Distributiecentrum VROM. Bovenstaande regels voor particulieren gelden alleen voor asbesthoudende materialen die vastzitten aan een ‘bouwwerk’. Als bouwwerk geldt bijvoorbeeld een huis, woonwagen, schuur, garage, tuinhuisje of vakantiewoning.

Dit is een globaal overzicht van producten en plaatsen waar u asbest aan kunt treffen:

 

ProductWaar zit mogelijk asbest in?
Asbestcement platen, asbestkarton of asbesthoudend boardGevels, dak- en trapbeschot, plafonds, in en rondom schoorstenen (ook de schouw), in of bij de cv-installatie, in galerijen van flats, op schuren en garages (golfplaat), in vensterbanken
VloerbedekkingDe rug van sommige soorten vinylzeil en sommige oude, harde vinyltegels van vóór 1983
Huishoudelijke apparatenHaardrogers, strijkijzers en warmhoudplaatjes ouder dan 20 jaar
SpuitasbestIsolatiemateriaal, als brandwerende laag op staalconstructies

Op 14 oktober 2018  stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet milieubeheer. Hiermee wordt het verbod op asbestdaken na 2024 geregeld. Woningeigenaren kregen één jaar uitstel, van 1 januari 2024 naar 31 december 2024. Per die datum moet het asbest op daken verwijderd zijn.

Omdat sinds 1993 een verbod op asbest in de bouw geldt, gaat het om daken met asbest die minimaal 25 jaar oud zijn.

Asbest is de verzamelnaam van een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is sterk, slijtvast, bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen, het isoleert en is bovendien goedkoop.

In het verleden werd het dan ook voor tal van toepassingen gebruikt, totdat men er achter kwam dat asbest onaanvaardbare gezondheidsrisico’s kan veroorzaken. Het inademen van asbestvezels kan longkanker, stoflongen (asbestose) of long- en buikvlieskanker (mesothelioom) veroorzaken.

De verkoop van asbest of asbesthoudende producten is sinds 1 juli 1993 nagenoeg verboden in Nederland. Asbest werd op twee manieren toegepast: ‘hechtgebonden’, en ‘niet hechtgebonden of losgebonden’.

Een voorbeeld van hechtgebonden asbest is asbestcementplaat. Een voorbeeld van losgebonden asbest is spuitasbest.

Als de asbestvezels goed (hechtgebonden) vastzitten in het materiaal bestaat er weinig kans dat de vezels in de lucht terecht komen en schade veroorzaken. Onbeschadigde asbestcementplaten hoeven dan ook niet verwijderd te worden. Eventueel kunt u de asbestcementplaat verven of afdekken met een ander materiaal.

Ga nooit in asbest boren of zagen, of het op een andere manier bewerken. Hierbij komen vezels vrij die ingeademd kunnen worden.

Spuitasbest, dat vroeger gebruikt werd als isolatiemateriaal, moet volledig worden afgedekt of verwijderd worden.

(bron: PerfectKeur.nl) 

De kosten verschillen per partij, per soort asbest en de hoeveelheid. Onderstaand een overzicht ter indicatie. Dit betreft alleen de verwijdering van asbest.

 

Asbestsanering project

Gemiddelde kosten per m2

Asbestinventarisering (voor woonhuis)

- Type 0 € 150
- Type A € 350
- Type B € 650 - € 1.500
Asbest verwijderen
- Golfplaten 1 - 10 m2 € 675
- Golfplaten 11 - 20 m2 € 800
- Golfplaten 21 - 30 m2 € 850
- Golfplaten 31 - 50 m2 € 925
- 1 ruimte tot 35m2 € 1.050
- 2 ruimtes tot 40m2 € 1.150
- 3 ruimtes tot 50m2 € 1.450
- 2 ruimtes tot 70m2 € 1.700
Asbesthoudend materiaal verwerken
- Verpakking voor asbesthoudend materiaal € 0 - € 30 (geschikt voor 1.500 kg)
- Asbesthoudend materiaal storten € 0 - € 25 per 100 kg

Corona-virus

Wij maken van al onze woningen een volledig digitale opname. Zodoende kun je Virtual Reality door de woning lopen. Een super mogelijkheid om een goed beeld van het huis te krijgen, zonder dat je fysiek in de woning hoeft te zijn. Je vindt deze VR presentatie bij alle woningen op de volgende plaats:

VR bezichtiging Mutters Makelaardij 

Maar ik wil ook in het echt kijken?

Dat begrijpen we en dat is ook zeker mogelijk! Voordat we de afspraak inplannen krijg je van ons een intakeformulier togestuurd. Als je dat hebt ingevuld kunnen we bezichtiging inplannen.

Bij alle werkzaamheden, dus ook bezichtigingen, die wij uitvoeren hanteren wij de strikte richtlijnen van het RIVM. Concreet nemen wij voor bezichtigingen de volgende maatregelen:

 • Wij schudden geen handen,
 • We houden de afspraak zo kort en bondig als mogelijk is,
 • We houden 1,5 meter afstand tijdens de rondgang,
 • Wij dragen beschermende handschoenen,
 • Wij zorgen dat alle deuren open staan en jullie niks in de woning hoeven aan te raken,
 • Indien er verkopers, kijkers, of wij klachten hebben zullen wij de afspraken tot nader order verplaatsen.

Als je even wilt overleggen of als je vragen hebt? Neem dan contact met ons op!

Contact

We hebben contact gehad met meerdere notarissen in onze regio. Alle notarissen zullen vanwege het Corona-virus zoveel mogelijk op afstand werken en willen zo min mogelijk mensen op kantoor ontvangen.

Om de overdracht van een woning door te kunnen laten gaan, werken de notarissen nu volop met volmachten. Een dergelijke volmacht wordt vooraf getekend en gelegaliseerd, zodoende hoeven de verkopers niet fysiek bij het transport aanwezig te zijn. Kopers moeten wel fysiek op kantoor bij de notaris tekenen, maar alleen als er ook een hypotheekakte getekend moet worden.

Zodoende zorgen de notarissen ervoor dat de juridische levering van een woning in deze periode gewoon kan doorgaan.

Als je even wilt overleggen of als je vragen hebt? Neem dan contact met ons op!

Contact 

Ja, dit is nog steeds mogelijk. Daarbij houden we wel de richtlijnen van het RIVM in acht. Daarnaast hebben we voor uw en onze veiligheid de volgende maatregelen getroffen:

 • Wij schudden geen handen,
 • We houden de afspraak zo kort en bondig als mogelijk is,
 • Aanvullende vragen betreffende de woning zullen nadien telefonisch behandeld worden,
 • We houden 1,5 meter afstand tijdens de rondgang. Als dat niet mogelijk is zal de makelaar alleen zijn ronde maken,
 • Wij dragen beschermende handschoenen,
 • Indien u of wij klachten hebben zullen wij de afspraken tot nader order verplaatsen.

Wat is er nog meer mogelijk?

Via onze website kun je alvast een kosteloze online waardebepaling uitvoeren. Zodoende krijg je alvast een idee van de waarde. Mocht je naar aanleiding daarvan een afspraak willen maken kan dat onder de eerder genoemde voorwaarden. 

Voer de online waardebepaling hier uit

Als je even wilt overleggen of als je vragen hebt? Neem dan contact met ons op!

 Contact 

Ja, dit is mogelijk. Daarbij houden we wel de richtlijnen van het RIVM in acht. Daarnaast hebben we voor uw en onze veiligheid de volgende maatregelen getroffen:

 • Wij schudden geen handen,
 • We houden de afspraak zo kort en bondig als mogelijk is,
 • Aanvullende vragen betreffende de woning zullen nadien telefonisch behandeld worden, 
 • We houden 1,5 meter afstand tijdens de rondgang. Als dat niet mogelijk is zal de taxateur alleen zijn ronde maken,
 • Wij dragen beschermende handschoenen,
 • Indien u of wij klachten hebben zullen wij de afspraken tot nader order verplaatsen.

 Contact 

Als je even wilt overleggen of als je vragen hebt? Neem dan contact met ons op!

Hierover heeft onze collega Bart-Jan een uitgebreide blog geschreven. Deze lees je terug via onderstaande link.

Naar de blog 

Dubbele bewoning/zorgwoning

U heeft geen omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) meer nodig voor een mantelzorgwoning op uw eigen terrein. De regels voor de bouw van een mantelzorgwoning zijn eenvoudig. Vergelijkbaar met die van een garage of tuinhuis. Daarvoor is ook geen vergunning nodig.  Vraag bij de gemeente na hoe de regels precies zijn.

Beëindiging mantelzorg

Houdt de mantelzorg op? Dan mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. U hoeft de woning niet af te breken, maar u moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen.

Mantelzorgwoning in beschermd stadsgezicht of monument

Woont u in een rijksbeschermd stadsgezicht of is uw pand een monument? Dan heeft u meestal wel een omgevingsvergunning nodig voor de bouw van een mantelzorgwoning.

Kangoeroewonen betekent dat twee of drie generaties samenwonen in hetzelfde huis, maar toch apart. Elk gezin heeft dus een privéwoning. Er hoeft niet noodzakelijk een familiaire band te zijn tussen de gezinnen.

Kangoeroewonen of zorgwonen is een trend welke is overgewaaid uit de Scandinavische landen, die nu al flink is ingeburgerd in onze contreien.

Een mantelzorgwoning is een woning op het terrein van het huis van iemand die zorg nodig heeft. De woning is bedoeld voor de zorgverlener (vriend, familielid). Het is ook mogelijk dat de persoon die zorg nodig heeft in de mantelzorgwoning woont. In dat geval woont de zorgverlener in het bijbehorende huis.

Soorten mantelzorgwoningen

U kunt een mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen. Ook kunt u een aanbouw aan uw huis laten bouwen. Een derde mogelijkheid is om een garage of ander bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning.

Geen vergunning, wel regels

Dat u geen vergunning nodig heeft, wil niet zeggen dat er geen regels gelden bij de bouw van een mantelzorgwoning. Zo moet u wel gewoon voldoen aan het Bouwbesluit. Hierin staan regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Duurzaamheid

De tijd dat verduurzamen iets voor een groepje ozonlaagactivisten was, ligt ver achter ons. Mensen zijn zich steeds meer bewust van hun ecologische voetdruk en proberen daarnaar te handelen. Massaal nemen we zelf tassen mee naar de supermarkt en steeds meer mensen wekken zelf energie op met bijvoorbeeld zonnepanelen. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming geleverd. Want wist je dat 15% van al het energieverbruik in Nederland wordt gebruikt in woningen? Hoog tijd dus om jouw woning ook te verduurzamen en daarom hieronder een goede dosis motivatie. Samen dragen we zo een steentje bij aan een duurzame vastgoedmarkt én dit is ook nog eens goed voor je portemonnee.

 1. Je hebt direct lagere energiekosten Misschien een inkoppertje, maar als jij kiest voor duurzaamheidsmaatregelen zoals isolatie of zonnepanelen verbruik je minder energie. Hierdoor is de energierekening maandelijks een stuk lager.
 2. Je betaalt minder belasting De overheid wil dat we met z’n allen zuiniger en efficiënter omgaan met energie en heft daarom belasting over het gebruik van elektriciteit en aardgas. Maar wist je dat de overheid de energiebelasting voor aardgas verhoogt en de energiebelasting voor elektriciteit verlaagt? En als je je eigen elektriciteit opwekt door bijvoorbeeld zonnepanelen, betaal je hier helemaal geen belasting over. Klik hier voor meer informatie.
 3. Je huis wordt meer waard Door je huis te laten isoleren, krijgt je huis een beter energielabel. Uit onderzoek is gebleken dat een woning met een energielabel A gemiddeld genomen € 12.000 meer oplevert dan een woning met energielabel D.
 4. Je huis wordt sneller verkocht Uit onderzoek is gebleken dat een woning met energielabel G zeventig dagen langer te koop staat dan gemiddeld (D-label). Misschien maak je je er in de huidige de woningmarkt minder zorgen over, maar als de markt afkoelt, heb je met je geïsoleerde woning wel een streepje voor.
 5. Je huis is warm in de winter en koel in de zomer Een goed geïsoleerd huis is in de zomer lekker koel en in de winter heerlijk warm.
 6. Je kunt subsidies en leningen aanvragen Waar ga je het verduurzamen van je woning van betalen? Op de lange termijn levert energie besparen je geld op, maar de investering kan veel geld kosten. Gelukkig zijn er verschillende leningen en subsidies beschikbaar. Ook kun je 106% van de woningwaarde lenen met de duurzaamheidshypotheek. Er zijn veel verschillende regelingen, die bovendien nog weleens veranderen. Lees dus vooral ook deze blog.
 7. Je kunt een duurzaamheidshypotheek afsluiten Voor het kopen van een energiezuinig huis of het nemen van energiebesparende maatregelen kan de hypotheek worden opgehoogd van 100% van de woningwaarde naar 106%. Het extra leenbedrag bedraagt in 2020 maximaal € 9.000 en € 20.000 bij een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0 of minder. Bij een Nul-op-de-meter woning mag maximaal € 25.000 extra worden geleend. Voorwaarde is wel dat de woningeigenaar minstens € 33.000 bruto per jaar verdient.
 8. Je werkt mee aan een beter milieu Wanneer je energie gebruikt, komt er CO2 vrij. Teveel CO2 in de lucht leidt tot het broeikaseffect. Met de energiebesparingsmaatregelen in jouw woning verlaag je je CO2-uitstoot en verklein je dus je milieuafdruk.

Per 1 januari 2021 is de situatie rondom het aanvragen van een energielabel veranderd. Het energielabel moet worden opgesteld door een energieadviseur én het is vanaf 1 januari 2021 verplicht om een definitief energielabel te hebben vóórdat de woning op de markt wordt aangeboden.

Energielabel aanvragen

 1. Vind een geschikte energieadviseuren (onze collega's helpen je graag) en vraag een offerte op,
 2. Bevestig de offerte en maak een afspraak met de energieadviseur.
 3. De energieadviseur neemt de woning ter plaatse op. Voor deze woningopname moet je aanwezig zijn. 
 4. Zorg daarnaast dat je zoveel mogelijk informatie van de woning beschikbaar hebt. Zoals bouwtekeningen, documentatie en facturen van verbetermaatregelen.
 5. De energieadviseur berekent de energieprestatie en registreert deze in het centraal systeem. Hierna ontvang je het afschrift van het energielabel.

Direct hulp nodig bij het aanvragen?

Onze medewerkers helpen je uiteraard graag!

 Stuur ons een Whatsappbericht

Woningopname

Vanaf 1 januari 2021 maakt een woningeigenaar een afspraak met een energieadviseur. Die komt langs en bekijkt in gemiddeld 1 à 2 uur tijd het huis. De adviseur neemt kenmerken op van de woning. Bijvoorbeeld:

 • de afmetingen;
 • de aanwezige isolatie, zoals van het dak en de muren;
 • de aanwezige installaties, zoals de cv-ketel en zonnepanelen.

Op basis hiervan berekent de energieadviseur hoeveel energie er nodig is voor:

 • verwarming;
 • warm water;
 • ventilatie;
 • koeling van de woning.

Zo stelt de energieadviseur het energielabel nauwkeurig vast en is het mogelijk om verbeteringen aan te bieden. Deze aanbevelingen voor verduurzaming komen ook op het energielabel te staan.

Kosten nieuw energielabel

De prijs van een energielabel hangt af van verschillende factoren, waaronder:

 • type woning;
 • beschikbare documenten over de woning;
 • de tijd die een energieadviseur nodig heeft om alle kenmerken van de woning op te nemen.

De kosten voor een energielabel komen naar verwachting bij een eengezinswoning uit op gemiddeld €200,-. Uiteindelijk bepaalt de energieadviseur de prijs van het energielabel. De gemiddelde prijs in de praktijk wordt in de loop van 2021 duidelijk.

Vereenvoudigd energielabel (VEL) en Energie-Index blijven (Ei) blijven geldig

Heb je nog een geldig vereenvoudigd energielabel (VEL) of een Energie-Index (EI)? Die blijft gewoon 10 jaar geldig. Op het energielabel vind je de ‘geldig tot’ datum.

Voorlopig energielabel niet voldoende

Het voorlopig energielabel is niet rechtsgeldig. Voor de overdracht van je woning, bij verkoop of verhuur, dien je dan ook een definitief label te overhandigen.

Een indicatie van het energielabel van je woning

Wil je op een makkelijke manier een indicatie krijgen van het energielabel van je woning, ga dan naar www.verbeteruwhuis.nl en vul daar je woninggegevens in. Behalve een indicatie van het energielabel, laat Verbeteruwhuis.nl ook zien hoe het energielabel verbetert als er energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd, zoals isolatie.

Let op! www.verbeteruwhuis.nl geeft een inschatting van het energielabel van je woning, je kunt daaraan geen rechten ontlenen.

Uitzonderingen voor verplicht energielabel

Bij verkoop van onder meer een officieel erkend monument hoef je geen energielabel te overhandigen. Lees meer over uitzonderingen op www.rijksoverheid.nl.

Problemen bij het aanvragen van een energielabel

Je komt er niet uit of hebt verdere vragen over het energielabel. Neem direct contact op met onze collega's. Dit kan via onderstaande mogelijkheden:

Stuur ons een Whatsappbericht

T: 0345-616101
E: leerdam@muttersmakelaardij.nl

Nee,  Het voorlopig energielabel is niet rechtsgeldig. Voor de overdracht van uw woning, bij verkoop of verhuur, dient u dan ook een definitief label te overhandigen.

Alle woningeigenaren hebben begin 2015 van de Rijksoverheid via een brief een voorlopig energielabel gekregen. U kunt het voorlopige energielabel van uw woning checken op: www.zoekuwenergielabel.nl.

Dit voorlopige energielabel is bedoeld om huiseigenaren bekend te maken met het energielabel en om te stimuleren om een definitief energielabel aan te vragen. Voor het bepalen van het voorlopige energielabel van uw huis is gebruikgemaakt van verschillende openbare gegevens, zoals het type en het bouwjaar van de woning, en van onderzoeksgegevens over de energiezuinigheid van vergelijkbare woningen. Het voorlopige label is een schatting. In de praktijk kan uw woning een beter of slechter energielabel hebben.

Gaat u uw woning niet verkopen of opnieuw verhuren, dan hoeft u het voorlopige energielabel niet definitief te maken (maar het mag wel).

De Rijksoverheid heeft hiervoor een overzichtelijk factsheet opgesteld.

U download de factsheet hier. 

Een aantal besparingen zijn:

 • 10 zonnepanelen | Kosten €4.400,- | Subsidie €750,- | Jaarlijkse besparing €470,-
 • Isoleren spouwmuur | Kosten €2.100,- | Jaarlijkse besparing €550,-
 • Isoleren schuin dak verwarmde zolder | Kosten €5.200,- | Jaarlijkse besparing €650,-

Zoals aangegeven zijn dit gemiddelden.

Voor exacte gegevens en op maat gemaakte besparingen raden we u aan contact op te nemen met onze partner Groenpand

Het definitief energielabel van een woning geeft met de klasses A (zeer energiezuinig) tot en met G (minst energiezuinig) aan hoe energiezuinig een woning is.

Daarnaast geeft het label inzicht in de woningkenmerken, woningtype, isolatie, beglazing en verwarming. Ook worden de eventuele energiebesparende mogelijkheden benoemd.

De overheid heeft een website ingericht met alle informatie over energielabels: www.energielabel.nl 

Een nul-op-de-meterwoning houdt in dat een woning over het hele verbruiksjaar gezien net zoveel energie verbruikt als er lokaal op een duurzame manier wordt opgewekt. In veel gevallen wordt zelfs meer stroom geproduceerd dan er daadwerkelijk wordt verbruikt. Meestal heeft een nul-op-de-meterwoning geen gasaansluiting en voorzien andere maatregelen in de verwarming van ruimtes en tapwater.

Wat is een nul-op-de-meter-woning?

Een nul-op-de-meterwoning is energieneutraal en levert de bewoners bovendien een grote besparing op de kosten voor energie op. Een energierekening van slechts enkele tientjes per jaar of zelfs een rekening van nul euro is eenvoudig te realiseren. In een tijd van stijgende woonlasten is een nul-op-de-meter-woning daarom erg gewild.

Welke maatregelen worden er genomen om een nul-op-de-meter-woning te creëren?

Nieuwbouwwoningen moeten aan steeds strengere energienormen voldoen. Vanaf 2020 zal elke nieuwbouwwoning een nul-op-de-meterwoning zijn. Eigenaren en bewoners van een dergelijke woning betalen dan niets of vrijwel niets meer voor hun energie. Om een nul-op-de-meterwoning te creëren, zijn verschillende maatregelen nodig. Er is immers geen aardgasaansluiting om de woning en het water voor wassen en douchen te verwarmen.

Ten eerste wordt een nul-op-de-meterwoning vooral zeer goed geïsoleerd en vrijwel luchtdicht opgeleverd. Tocht en kou krijgen daardoor geen kans om de woning binnen te komen. Vaak wordt een warmtepomp in combinatie met zaonnepanelen toegepast en zorgt een warmteterugwinningssysteem ervoor dat het verbruik nog lager wordt. Ook oudere woningen kunnen energieneutraal worden gemaakt, door vloer-, dak- en spouwmuurisolatie toe te passen en te investeren in zonnepanelen.

Aan welke regels moeten deze woningen voldoen?

Om een nul-op-de-meterwoning genoemd te mogen worden, dient deze aan een aantal eisen en regels te voldoen:

 • De woning moet een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben gekregen van gecertificeerde adviseur.
 • Uit het certificaat moet blijken dat de energie die jaarlijks opgewekt en verbruikt wordt, gelijk of lager is dan nul (bij normaal gebruik).
 • Er moet extra opwekking aanwezig zijn voor gebruikersgebonden energie van tenminste:
  • 3.150 kWh voor vrijstaande of half vrijstaande woningen
  • 2.700 kWh voor tussenwoningen
  • 1.780 kWh voor flats en appartementen

Andere namen voor een nul-op-de-meter-woning

De afkorting NOM staat voor nul op de meter, wat concreet betekent dat een woning per saldo over het hele jaar gezien geen energie meer hoeft te kopen van de energieleverancier. De energiemeter staat over 12 maanden gezien op nul, of lager. De term nul-op-de-meterwoning is populair, omdat het erg tot de verbeelding spreekt om een energierekening van nul euro te hebben. Een nul-op-de-meterwoning wordt ook wel een NOM-woning of energieneutraal huis genoemd. Mensen die een oudere woning willen aanpassen naar een nul-op-de-meterwoning gaan ‘energieneutraal verbouwen’.

Is nul in de toekomst ook nog steeds echt nul?

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, een energierekening van nul euro. In de praktijk blijkt dat bewoners wel wat aanpassingen in hun gedrag doorvoeren om echt op nul uit te komen. Er moet bijvoorbeeld goed gelet worden op het spaarzaam omgaan met warm water en de thermostaat mag niet te hoog gezet worden. Bij een koude winter is nul op de meter vrijwel niet haalbaar en dient er alsnog extra elektriciteit van het energienet gehaald te worden. Bij bewust woongedrag is een extreem lage energierekening echter wel goed haalbaar.

In Nederland leveren zonnepanelen op het dak van een nul-op-de-meter-woning in de zomer veel meer energie op dan er daadwerkelijk verbruikt wordt. In de winter is dat precies omgekeerd. Het verschil tussen de hoeveelheid opgewekte en verbruikte stroom mag over het hele jaar gezien tegen elkaar weggestreept worden, zodat het energieverbruik netto op nul of zelfs lager uitkomt. De salderingsregeling maakt dat mogelijk. In de toekomst zal deze salderingsregeling beperkt worden en mag het verbruik niet meer zomaar een op een worden weggestreept. In dat geval worden bewoners van een nul-op-de-meterwoning alsnog geconfronteerd met een rekening voor de verbruikte energie en is er geen sprake meer van een energierekening van nul euro. Het is daarom verstandig om de versobering of zelfs afschaffing van de salderingsregeling na 2020 mee te nemen in de plannen om te kiezen voor een nul-op-de-meter-woning. Desondanks betekent het wonen in een energiezuinig huis veel comfort en een aanzienlijk lagere energierekening dan een niet goed geïsoleerde woning.

Duurzaamheidsmaatregelen leveren (op termijn) geld op, maar het blijft een feit dat de (eenmalige) investering veel geld kan kosten. Als duurzaamheid te duur wordt heeft dat grote invloed op de woningmarkt. Want je wilt je huis wel duurzamer maken, maar waar doe je het van? Als vereniging van makelaars en taxateurs strijdt VBO daarom voor betaalbare duurzaamheid. Zodat mensen duurzame woningen kunnen blijven huren, kopen én verkopen. Er zijn gelukkig tal van subsidies en leningen. Benieuwd naar de financieringsmogelijkheden voor verduurzamingsmaatregelen van jouw woning? Lees dan verder.

Subsidies

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): De Rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas en meer duurzame warmte te gebruiken. Dit bespaart energie en dringt CO2-uitstoot terug. Om deze reden kun je tot 31 december 2020 subsidie krijgen voor de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Salderingsregeling zonnepanelen: De afgenomen stroom van de elektriciteitsleverancier wordt verrekend met de zelf opgewekte stroom via zonnepanelen. In ieder geval tot eind 2023 betaal je geen energiebelasting en Opslag Duurzame Energie over zelf opgewekte stroom via zonnepanelen. Er wordt gewerkt aan een terugleversubsidie.

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH): Een subsidie als je twee of meer energiebesparende maatregelen neemt. De subsidie is bedoeld voor woningeigenaren, bewoners en VvE’s.

Lokale en provinciale subsidies: Op Energiesubsidiewijzer.nl vind je een overzicht van de landelijke en lokale subsidies die helpen bij het verduurzamen. De energiesubsidiewijzer is ontwikkeld door Milieu Centraal en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Leningen

Energiebespaarlening: Een lening tegen relatief lage rente en een vaste looptijd om energiebesparende maatregelen mee te financieren. Het te lenen bedrag ligt tussen de € 2.500 en € 25.000. Voor een Nul-op-de-meter woning (NOM) kun je € 65.000 lenen.

Duurzame Monumenten Lening: Een Nationaal Restauratiefonds lening voor energiebesparende maatregelen waarvan de rente 1,5% lager is dan de marktrente. Je kunt € 2.500 tot € 100.000 lenen. Let op: vraag de lening eerst aan voordat je gaat verduurzamen.

GreenLoans: De rente van deze persoonlijke lening is afhankelijk van looptijd en bedrag. Het te lenen bedrag ligt tussen.€ 5.000 en € 50.000.

Lokale en provinciale leningen: Niet alleen subsidies, maar ook landelijke en lokale leningen die helpen bij de financiering van het verduurzamen worden getoond op Energiesubsidiewijzer.nl.

Hypotheek

Duurzaamheidshypotheek: Bij het kopen van een energiezuinig huis of het nemen van energiebesparende maatregelen kan de hypotheek worden opgehoogd van 100% naar 106% van de woningwaarde. Het extra leenbedrag is € 9.000 in 2019 en € 20.000 bij een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0 of minder. Voor een Nul-op-de-meter woning is de maximale lening € 25.000.

NHG-kostengrens: Bij energiebesparende maatregelen stijgt de NHG-kostengrens naar € 307.400 in 2019.

Groene hypotheek met Rentekorting: Onder andere Rabobank, ABN Amro en Triodos bieden een groene hypotheek aan met rentekorting, advies en extra goedkope leningen.

Verlaagd btw-tarief
Je hebt recht op btw-teruggave op de aankoopprijs en installatie van zonnepanelen. Op arbeid voor isolerende maatregelen in woningen ouder dan twee jaar geldt een verlaagd btw-tarief.

Als je energiebesparende maatregelen wilt nemen, zijn er dus veel financieringsmogelijkheden. Kun je door de bomen het bos niet meer zien? Ga naar Energiesubsidiewijzer.nl voor een overzicht van de regelingen en check waar je recht op hebt.

Of neem even contact met ons op voor vragen via onderstaande button

Stel je vraag! 

Financien

Kosten Koper (k.k)

Als u een bestaande woning koopt, krijgt u te maken met kosten koper (K.K.). Hierbij gaat het om kosten voor: 

 • Overschrijving van het kadastraal recht naar de nieuwe eigenaar in het Hypothekenregister van het Kadaster;
 • Overdrachtsbelasting (2018 = 2% voor woningen & 6% voor overige onroerende zaken); 
 • Notariskosten voor het passeren van de leveringsakte. 

Vrij op Naam (v.o.n.) 

Bij een nieuwbouwwoning staat meestal achter de koopsom de term V.O.N. Deze afkorting betekent Vrij op Naam. Dit houdt in dat alle kosten met betrekking tot het verkrijgen van het eigendom van de woning of de bouwgrond in de koopsom zijn inbegrepen. Er komen dus geen extra kosten meer bij om eigenaar te worden.

Een executieverkoop is een gedwongen verkoop van een woning. De reden kan zijn, dat een eigenaar niet meer aan de betalingsverplichtingen voldoet. Indien de eigenaar niet aan betalingsverplichtingen voldoet, kan de geldverstrekker verkoop van het onderpand (het huis) eisen. De openbare verkoop vindt vaak plaats middels een veiling. De geschatte opbrengst van een woning is de executiewaarde. Deze waarde is over het algemeen wat lager, dan wanneer een woning via de reguliere manier zou worden verkocht.

De hypotheek die u kunt afsluiten ten opzichte van de waarde van uw woning gaat vanaf 1 januari 2018 van 101% naar 100%. Dit klinkt in eerste instantie niet zo spannend, maar het heeft zeker gevolgen. U zult bij aankoop van een woning de notariskosten, overdrachtsbelasting en bijkomende zaken met eigen geld moeten betalen. 

Houdt u er dus rekening mee, dat wanneer u een nieuwe woning wilt kopen u de ‘kosten koper’ zelf zal moeten betalen uit spaargeld of middels een schenking van een familielid.

Meer weten over het aanvragen van een hypotheek?

Wij brengen u graag vrijblijvend in contact met onze collega's van Hypotheekadviseur Leerdam

De Nationale Hypotheek Garantie is verhoogd naar €290.000,- Als u een woning aanschaft met energiebesparende installaties, dan kan maximale hypotheek met NHG eventueel nog verder verhoogd worden naar €307.400,-

Dit is de belasting die wordt geheven bij aankoop van bestaande woning. Deze bedraagt momenteel 2% van de verkoopprijs van de woning en moet worden betaald door de koper, tenzij anders overeengekomen. Deze belasting maakt onderdeel uit van 'kosten koper'.

Over het algemeen wordt deze belasting via de notaris verrekend. 

In uw aangifte van de inkomstenbelasting mag u verschillende kosten voor uw woning aftrekken. De volgende kosten mag u aftrekken:

 • rente van uw hypotheek;
 • eenmalig aftrekbare kosten;
 • periodieke betalingen van erfpacht, opstal of beklemming;
 • kosten voor een rijksmonumentenpand, hierover schreven wij al een ander artikel, dat vindt u in onze 'MM Raadgever'.

Eenmalig aftrekbare kosten

Als u een woning koopt, mag u in het jaar van aankoop een aantal financieringskosten eenmalig aftrekken. Deze kosten mag u ook meefinancieren in uw hypotheek. Een aantal kosten bij aankoop van een woning zijn niet aftrekbaar.

Aftrekbaar zijn de kosten voor het afsluiten van uw hypotheek:

 • advies- en bemiddelingskosten voor de lening
 • notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte, inclusief btw
 • betaalde boeterente of oversluitkosten
 • taxatiekosten (alleen om een lening te krijgen)
 • kosten van de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie
 • bouwrente over de periode na het sluiten van de voorlopige koopovereenkomst
 • kosten van nieuwbouwdepot of verbouwingsdepot

De volgende kosten bij kopen of verbouwen van een huis zijn niet aftrekbaar:

 • bemiddelingskosten voor de aankoop van de woning (bijvoorbeeld makelaarsprovisie)
 • overdrachtsbelasting en omzetbelasting
 • notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte
 • bouwrente over de periode vóór het afsluiten van de voorlopige koopovereenkomst
 • kosten van onderhoud en verbouwing 

Nee, makelaarscourtage wordt apart aan de verkoper in rekening gebracht. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning.

De kosten koper bestaan uit: 

 1. overdrachtsbelasting,
 2. notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte
 3. kosten voor het inschrijven daarvan in de registers.

Daarnaast dient de koper rekening te houden met de (notaris)kosten voor de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de verkopende partij een makelaar ingeschakeld om de woning te verkopen, dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening. De verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper en niet van de koper.

Juridische zaken (erfdienstbaarheden, bestemming)

Een recht van overpad kan alleen opgeheven worden als beide partijen daarmee instemmen. 

Niet laten ontstaan 

Wanneer u als eigenaar niet wilt dat er een rechtsgeldig recht van overpad ontstaat – u wilt de buurman dus niet langer toestemming geven uw erf te gebruiken – dan kunt u dat in eerste instantie het beste schriftelijk bij hem duidelijk maken. Dat moet volgens vastgoedadvocaat Paul Richter dan wel plaatsvinden voor het verstrijken van de verjaringstermijn.

“Als het gebruik dan niet stopt, moet het dienende erf de heersende partij (de buurman, red.) dagvaarden.” De zaak komt dan dus voor de rechter, die de belangen van beide partijen tegen elkaar zal afwegen. Daarnaast is er de mogelijkheid een al bestaand recht van overpad op te heffen. Er moet dan wel sprake zijn van ‘zodanige omstandigheden dat instandhouding niet redelijk’ is, of in strijd is met het algemeen belang. Dat gebeurt zelden.

Afkopen

Uiteraard kunt u ook in goed overleg met alle partijen overeenkomen om een recht van overpad te beeindigen. Dit kunt u vervolgens laten vastleggen bij de notaris. Gebruikelijk is dat partijen een bedrag met elkaar afspreken om als vergoeding op te nemen.

Erfpacht geeft u als koper van een woning, zonder dat u eigenaar van de grond wordt, het recht om te wonen en leven op het erf wat aan iemand anders toebehoort. De vergoeding die u voor het gebruik jaarlijks dient te betalen, wordt erfpachtcanon genoemd.

In het geval van erfpacht is iemand anders eigenaar van de grond waarop het huis staat. U koopt niet de grond, maar u koopt een zakelijk recht: het recht van erfpacht op de grond en het huis wat daarop staat. In de volksmond wordt een huis kopen waarop erfpacht rust ook wel omschreven als: je koopt het huis zónder de grond.

Koopt u het recht van erfpacht op een woning en grond?

Dan lijkt uw positie veel meer op die van woningeigenaar dan op die van huurder, want u bent namelijk als erfpachter zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en kunt u huis verbouwen zoveel u wilt. Ook stopt de erfpachtovereenkomst niet als de erfpachter komt te overlijden.

Wat moet u betalen?

Zoals u wellicht tijdens uw huizenjacht al was opgevallen, is de vraagprijs voor woningen waarop erfpacht rust vaak lager dan voor woningen zonder erfpacht. Logisch, want in het geval van erfpacht koopt u alleen de woning, niet de grond. Voor het gebruik van de grond moet u wel elke maand een soort “huur” betalen: de erfpachtcanon.

Wanneer betaalt u erfpacht?

Koopt u een huis met erfpacht? Dan betaalt u per jaar een vast bedrag aan “huur” voor het gebruik van de grond waarop uw woning staat: de erfpachtcanon. Het kan ook zo zijn dat u elke maand een deel betaalt van deze jaarlijkse erfpachtcanon. 

Hoeveel erfpacht betaalt u?

Benieuwd wat u per maand gaat betalen aan erfpacht? Vuistregel voor de erfpachtcanon is dat u per jaar 5% de grondwaarde* betaalt. Maar als u per maand betaalt, deelt u de 5% van de grondwaarde dus door twaalf maanden. Overigens kunt u de erfpachtcanon aftrekken van uw belastbaar inkomen. Uw netto erfpachtlasten zijn daardoor dus lager dan de bruto erfpachtcanon.

*De waarde die de grond had op het moment dat de erfpachtcanon werd vastgesteld. 

Rekenvoorbeeld

Was de grondwaarde € 60.000? Dan bent u jaarlijks ongeveer 5% daarvan kwijt aan erfpacht = € 3.000. Reken erop dat uw bruto maandelijkse erfpachtcanon € 250 wordt. Netto bent u ongeveer € 160 per maand kwijt aan “huurkosten voor de grond.” 

Hoelang betaalt u erfpacht?

In principe betaalt u erfpacht zolang u het recht van erfpacht hebt en u niet de eigenaar van de grond bent. Soms wordt de grond aan de erfpachter te koop aangeboden, tegen de dan geldende getaxeerde grondprijs. U weet alleen van tevoren niet of dat überhaupt mogelijk wordt en per wanneer. 

Wat is de erfpachtperiode?

Meestal is de erfpachtcanon voor een periode van 49 of 99 jaar vastgelegd. Maar soms ook voor 30 jaar. Voor die periode is dus duidelijk hoeveel u elke maand moet betalen voor het gebruik van de grond. 

Heeft u een oogje op een woning waarop erfpacht rust? Check dan in ieder geval tot wanneer de erfpachtcanon vaststaat. In deze periode kan het bedrag wat u maandelijks betaalt aan erfpacht niet worden veranderd. Loopt de periode af? Dan wordt de erfpachtcanon weer opnieuw vastgesteld. Spannend, want hierdoor kunnen de maandelijkse woonlasten plotseling dramatisch stijgen. 

Denk er ook goed over na hoelang u van plan bent hier te blijven wonen. Niet alleen vanwege uw eigen maandlasten, maar houd ook rekening met de termijn waarop u de woning weer wilt verkopen. Een erfpachtcanon die bijna afloopt is heel onaantrekkelijk voor potentiële kopers: simpelweg omdat zij niet weten op welke maandlasten zij moeten rekenen. 

Soms is de erfpachtcanon eeuwigdurend. Dat betekent dat de huurprijs voor de grond nooit meer zal worden aangepast. Dat is niet alleen handig voor uzelf, maar ook gunstig voor de verkoopbaarheid van uw huis! 

Erfpacht afgekocht?

Het kan ook zo zijn dat de erfpacht is afgekocht tot een bepaald moment, of zelfs eeuwigdurend is afgekocht. In dat geval hoeft de woningeigenaar nooit meer erfpacht te betalen voor het gebruik van de grond. Maar, ook al betaalt u geen erfpachtcanon: u bent nog steeds geen eigenaar van de grond. 

Aan wie betaalt u de erfpacht?

De erfpachtcanon betaalt u aan de eigenaar van de grond. In veel gevallen is dat de gemeente. Vooral in Amsterdam, Utrecht en Den Haag staan veel huizen waarop erfpachtconstructies rusten. 

Soms is het zo dat de eigenaar van de grond een particuliere partij is. Dit kunnen bijvoorbeeld vastgoedeigenaren zijn, waterschappen of kerken. Koopt u een appartement in een pand waar een Vereniging van Eigenaren is? Dan kan het ook zijn dat u de erfpachtcanon moet afdragen aan de VvE. 

Voor een huis met particuliere erfpachtconstructie, dus waar niet gemeente grondeigenaar is maar iemand anders, is het lastig een hypotheek te krijgen. Onmogelijk is het niet. Wel moet het erfpachtcontract aan bepaalde strenge voorwaarden voldoen.

Geschreven voor KNAB door Marit Rooijakkers 

Het bestemmingsplan is een bindend plan. Dit geldt zowel voor de burger als voor de overheid. Wanneer er een vergunning aangevraagd wordt voor een winkelpland, een schuur of een ander gebouw, dan wordt deze getoetst aan het bestemmingsplan.

Wanneer er in de regelgeving staat dat er gebouwd mag worden, dan wordt er een vergunning afgegeven door de gemeente. Het is niet zo dat de gemeente zelf mag bepalen of de vergunning wel of niet wordt afgegeven, een gemeente heeft zich ook te houden aan het bestemmingsplan. Indien u het vermoeden heeft dat de gemeente zelf aan het beslissen is, lees dan de regels van het geldende bestemmingsplan goed door.

Als u dan van mening bent dat de beslissing anders had moeten zijn, teken dan bezwaar aan. Motiveer deze goed aan de hand van de regels van het bestemmingsplan. Alles zal dan opnieuw bekeken en getoetst moeten worden. Wanneer een gemeente een nieuwe beslissing neemt, zullen ze deze goed moeten kunnen onderbouwen.
Voor een wijziging in het bestemmingsplan moet u een aanvraag indienen bij de gemeente. Houdt u er rekening mee dat dit een vrij moeilijke en dure procedure kan zijn. Alleen de aanvraag kost op dit moment in de meeste gemeenten tussen de €10.000,- en de €12.000,-. Deze aanvraag wil dan nog niet zeggen dat er een positief antwoord op de vraag komt.

Voordat u deze aanvraag indient is het verstandig om goed te weten wat de gemeente van de nieuwe plannen vindt. Voor de aanvraag moet u de visie van de gemeente namelijk wel mee hebben. Een gemeente mag uiteindelijk zelf bepalen of ze in de aanvraag meegaat. Er zijn wel wat dingen waar een gemeente rekening mee dient te houden, bijvoorbeeld de visies voor dat gebied. Het kan zijn dat deze visies opgesteld zijn door de gemeente zelf, maar over het algemeen zijn ze opgezet in samenwerking met de provincie.

Een toewijzing van een wijziging in het bestemmingsplan dient een gemeente dan ook weer te verantwoorden tegenover de provincie. De kosten van de aanvraag zullen door de aanvrager zelf betaald moeten worden.

Alle bestemmingsplannen zijn bij uw lokale gemeente in te zien. De meeste bestemmingsplannen staan tegenwoordig ook online op:

Ruimtelijke Plannen

Hier kunt u zoeken op adres om de betreffende plannen te vinden. 

De term WWFT komt u waarschijnlijk steeds vaker tegen, vooral in combinatie met privacy, veiligheid én het digitaal ondertekenen van uw koopcontract. De Wwft staat voor de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.

Met de komst van deze aangescherpte anti-witwasrichtlijn gaat er flink wat veranderen voor de onroerend goed sector. Makelaars krijgen een nog strengere poortwachtersrol: ze zijn verplicht om bij iedere opdracht, volgens een door een onafhankelijke Compliance Officer gestaafd beleid, cliëntenonderzoek uit te voeren bij zowel aan- als verkopende partij. Bij signalen die duiden op het witwassen van geld of financiering van terroristische activiteiten, is de makelaar verplicht dit te melden bij de daarvoor bestemde autoriteiten. 

Het bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de gemeente vastlegt wat de bestemming van de grond is. Bijvoorbeeld of er op een bepaalde plek een kantoor of een bedrijf mag komen. Maar bijvoorbeeld ook of uw woning mag worden uitgebreid en zo ja, hoe.

In het bestemmingsplan staat ook waar onder meer woningen, winkels en wegen zijn toegestaan. Het gaat dan niet alleen om het gebruik van de grond, maar ook over de maximale afmetingen van de gebouwen.

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning.

Als u recht van overpad heeft, mag u gebruik maken van het erf van iemand anders. Bijvoorbeeld om uw eigen erf te bereiken. Als een ander van uw terrein gebruik mag maken, verleent u recht van overpad en bent u dienende partij. Zo’n situatie met recht van overpad kan ontstaan door vestiging of verjaring. 

Recht van overpad door vestiging

“Vestigen van recht op overpad kan doordat beide partijen, de eigenaren dus, bij de notaris een overeenkomst sluiten”, begint vastgoedadvocaat Paul Richter (EMR Advocaten) zijn uitleg. Gewoon onderling overleggen kan natuurlijk ook. Maar wanneer u de hele zaak bij de notaris en in de registers van het Kadaster vastlegt, is de overeenkomst definitief en bovendien ook geldig voor volgende bewoners.

“Beide partijen moeten dus meewerken”, weet Richter. Omdat dat helaas niet altijd lukt, moet er vaak een rechter aan te pas komen die een overeenkomst afdwingt. Het ontstaan van recht van overpad door vestiging komt in de praktijk het minste voor, juist omdat het aan de medewerking van één van de partijen ontbreekt.

Verjaring: wel of niet te goeder trouw?

Verjaring is dus vaker de oorzaak als er recht van overpad ontstaat. Dat kan in de eerste plaats te goeder trouw gebeuren. “Dan kan er na tien jaar sprake zijn van verjaring”, zegt Richter.

Maar wanneer ben je dan te goeder trouw? “Daarmee wordt bedoeld dat iemand er vanuit mocht gaan dat hij of zij recht van overpad had.” Dat kan bijvoorbeeld omdat het in het Kadaster stond. “Het moet dan wel om onafgebroken bezit gaan. De persoon moet zich die tien jaar lang dus hebben gedragen alsof hij recht van overpad had. Na die periode is dat dan definitief. 

Dan te kwader trouw. Dat betekent niet dat u snel boos of agressief bent. Nee, te kwader trouw bent u als u het erf van iemand anders gebruikt, maar eigenlijk wel weet dat dat officieel niet zo is vastgelegd. In dat geval treedt verjaring pas op nadat u het andere erf meer dan twintig jaar stelselmatig hebt gebruikt. “Dus niet af en toe”, benadrukt de vastgoedadvocaat.

Bewijzen en inschrijven

Toch is het allemaal nog niet zo eenvoudig, want waar zouden de talloze conflicten anders vandaan komen? Zo moet u bij verjaring kunnen bewijzen ononderbroken gebruik te hebben gemaakt van een ander erf. “Dat blijkt niet altijd even makkelijk te zijn”, waarschuwt Richter. Hij geeft de tip om met name foto’s en getuigenverklaringen als bewijs te gebruiken. “Daaruit moet dan blijken dat u al zoveel jaar gebruik maakt van het dienende erf.”

Verjaring ontstaat dan wel automatisch na tien of twintig jaar, het is aan te raden dat wel vast te leggen in de openbare registers (het Kadaster). Richter:“Dat kan discussie voorkomen, ook voor volgende bewoners.” Vooraf goed bestuderen of er wel of geen een recht van overpadsituatie op een perceel rust, is natuurlijk ook een goede zet om conflicten tegen te gaan. Die gegevens zijn doorgaans terug te vinden in de openbare registers.

Voor meer informatie of juridische bijstand over het recht van overpad kunt u contact opnemen met EMR advocaten voor de Legal Quick Scan 

Koopovereenkomst & Akte van Levering

Jazeker.

Naast dat de koper vanuit de getekende koopovereenkomst het recht heeft om de woning nog een laatste keer te inspecteren is het ook verstandig om te doen. Een inspectie vooraf zorgt er namelijk voor dat iedereen met een gerust gevoel naar de overdracht gaat en verrassingen achteraf worden voorkomen. Ons kantoor is er altijd bij aanwezig om de bevindingen vast te leggen in het inspectieformulier. Ook is het gebruikelijk om tijdens de inspectie de meterstanden te noteren op het meterstandenformulier.

Een 'voorlopige koopovereenkomst', ondertekend door beide partijen, is een definitieve overeenkomst. De koop van de woning wordt daarmee officieel vastgelegd. In deze overeenkomst kunnen ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Indien u zich anders dan door de vastgelegde ontbindende voorwaarden wilt terugtrekken, bent u meestal een boete verschuldigd.
Nee, ontbindende voorwaarden staan helemaal los van de bedenktijd. Het maakt dus ook niet uit of zij ten behoeve van de koper of de verkoper zijn opgenomen.
Nee, als daarover niets is afgesproken is de ontbinding vormvrij en mag er dus ook mondeling worden ontbonden. Partijen mogen nadere eisen overeen komen, zoals schriftelijke ontbinding. Overigens doet een koper er met het oog op het bewijs verstandig aan om de overeenkomst altijd schriftelijk te ontbinden, ook als er geen nadere eisen zijn gesteld.

De No Risk-clausule wordt nog steeds veel gebruikt. Met deze clausule kan een koper de koop ontbinden als de koper er niet in slaagt zijn ‘oude’ woning op tijd te verkopen. Aangezien de verkoop nog afhankelijk blijft van de verkoop van de (oude) woning van de koper, blijft de verkoper zijn eigen woning ondertussen te koop aanbieden in de hoop een ‘betere’ koper te vinden.

Als de verkoper zijn woning tegen, in zijn ogen, gunstiger voorwaarden verkoopt, stelt hij de eerste koper voor de keuze: doorgaan met de transactie of de koopovereenkomst ontbinden. Als de koper er voor kiest om door te gaan met de koop, dan moet hij de koopovereenkomst binnen twee (werk)dagen onvoorwaardelijk maken.

Dit betekent dat koper afstand doet van alle ontbindende voorwaarden, waaronder de No Risk-clausule en het financieringsvoorbehoud. Als koper hier niet voor kiest of geen keuze maakt, is de eerste koop ontbonden en voert verkoper de al met koper twee gesloten overeenkomst verder uit.

Op welk moment mag de verkoper de koopovereenkomst met de eerste koper ontbinden?

De No Risk-clausule is zo opgebouwd dat de verkoper door mag gaan met de verkoop van zijn woning. De verkoper mag de eerste koopovereenkomst ontbinden zodra hij zijn woning aan een tweede koper heeft verkocht. ‘Verkocht’ betekent een door partijen ondertekende koopovereenkomst. Wij gaan er hierbij van uit dat zowel koper als verkoper een particuliere partij is. Meer informatie over het schriftelijkheidsvereiste vindt u in onze eerdere blog.

Met het oog op de drie dagen bedenktijd van de tweede koper wordt vaak gewacht met de mededeling aan de eerste koper tot na het verstrijken van de drie dagen bedenktijd. Hiermee wordt voorkomen dat de tweede koper de koop ontbindt in de bedenktijd, terwijl de eerste koper ontbindt met een beroep op de No-Risk clausule.

De termijnen van de ontbindende voorwaarden

Eén van de lastigste vragen om te beantwoorden is hoe lang de termijnen van de clausules (No Risk en financieringsvoorbehoud) moeten worden. In de eerste plaats is dit een partijafspraak, koper en verkoper moeten hier samen goede afspraken over maken. Zo kunnen ze afspreken dat het financieringsvoorbehoud net zo lang duurt als de No Risk-clausule. Ook kan er een flexibel voorbehoud worden gemaakt, zodat het financieringsvoorbehoud zowel van de verkoop van de woning van koper afhankelijk is, maar ook een uiterste datum kent om onzekerheid over het aflopen van een voorbehoud te voorkomen.

Financieringsvoorbehoud laten vervallen oneerlijk?

De eerste koper kan weleens verrast worden doordat ze de keuze moeten maken of ze de koop onvoorwaardelijk willen maken. Het laten vallen van een financieringsvoorbehoud én de No Risk-clausule is immers niet voor iedereen mogelijk. 

Aan de andere kant zou het voor een verkoper kunnen betekenen dat hij gebonden is aan de in zijn ogen ‘mindere’ partij. Als de eerste koper alleen afstand zou hoeven te doen van de No Risk-clausule, zit verkoper nog wel tot het einde van het financieringsvoorbehoud in onzekerheid of de koop doorgaat. 

Het voortzetten van de verkoop zou dan in de praktijk geen zin hebben. En zou koper alsnog ontbinden, dan is de ‘betere’ koper meestal al afgehaakt…

De No Risk-clausule is een modelclausule. Uiteraard mogen partijen afwijken van de modelclausule, maar dit moet dan wel duidelijk worden afgesproken en vastgelegd. 

De bedenktijd begint op de dag die volgt op de dag dat een afschrift van de tussen partijen ondertekende koopovereenkomst door de koper is ontvangen. Om te zorgen dat hierover geen discussie kan ontstaan is aan onze koopovereenkomsten standaard een 'ontvangstbevestiging'  toegevoegd die apart ingevuld en ondertekend dient te worden.

De bedenktijd eindigt tegen 24.00 uur van de laatste dag die van de bedenktijd deel uitmaakt. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen.

Bedenktijd 

De inspectie vindt vlak voor de eigendomsoverdracht plaats. Partijen (koper en verkoper) spreken meestal een uur voor de overdracht af. Mits de notaris, waar de overdracht plaatsvindt, in de buurt is.

Eerder of zelfs een dag van te voren is uiteraard in overleg ook mogelijk, zolang de woning leeg is en er geen wijzigingen meer plaatsvinden tussen de inspectie en de eigendomsoverdracht.

Je wordt eigenaar wanneer de akte van levering getekend is en door de notaris is inschreven in daarvoor bestemde register.

Transportakte en hypotheekakte

De eigendomsakte wordt ook wel transportakte, de juridische levering of de leveringsakte genoemd. De hypotheekakte is het officiële contract dat hoort bij de hypotheek die afgesloten is bij het huis. Als beide documenten kloppen wordt de notariële akte getekend en de koopsom voldaan. Vanaf dit moment is de koper officieel de trotse eigenaar van een nieuwe woning. Verkoper overhandigt tot slot de sleutels van het huis aan de koper. De notaris zorgt voor het inschrijven van de transportakte en hypotheekakte in de daarvoor bestemde registers. De eigendomsoverdracht is dan een feit.

Na het betalen van de koopsom van de woning, de bijkomende kosten en zakelijke lasten (onroerendezaakbelasting en waterschapslasten) ondertekent u de akte van levering bij de notaris en bent u eigenaar van de woning. Deze akte is ook het bewijs van de betaling van de koopsom.

In de nota van afrekening, die u van de notaris ontvangt, staan de bedragen vermeld die u met betrekking tot de aan- of verkoop van een woning ontvangt of betaalt. De volgende kosten kunt u tegenkomen:

 • De koopsom en alle bijbehorende kosten die te maken hebben met de eigendomsoverdracht
 • Kosten van het kadaster
 • Het verstrekte hypotheekbedrag en alle daarmee samenhangende kosten
 • Eventuele makelaarskosten en advieskosten

Geldige redenen, die in het koopcontract zijn vastgelegd, om de koop van een woning te annuleren.

Het is bij de koop van een woning gebruikelijk om aan de volgende ontbindende voorwaarden te denken:

 • Voorbehoud tot het verkrijgen van financiering (meestal 6 weken)
 • Voorbehoud tot het verkrijgen van financiering met NHG (Houd er rekening mee dat, om in aanmerking te komen voor een hypotheek met NHG, de maximale koopsom van de woning sinds 1 januari 2018 niet hoger mag zijn dan € 265.000.)
 • Voorbehoud tot het uitvoeren van een bouwkundige keuring (sinds 2018 standaard)
 • Voorbehoud tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning
 •  Voorbehoud tot verkoop eigen woning (binnen 3 maanden na tekening koopovereenkomst)

Monumenten

Nee, deze is per 1 januari 2019 afgeschaft. Hiervoor in de plaats is een nieuwe subsidie regeling gekomen. In dit blog leest u hier meer over.

Nieuwe sobere regeling per 2019

Op dinsdag 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de fiscale aftrek voor rijksmonumenteigenaren af te schaffen. Per 1 januari 2019 is, als alternatief voor die fiscale aftrek, een nieuwe subsidieregeling van kracht. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor het laagrentend financieren van de restauratie en onderhoud van uw rijksmonument.

Over de nieuwe financieringsmogelijkheden

 • woning aan het waterVoor de restauratie en onderhoud van uw rijksmonument kunt u vanaf 1 januari 2019 100% van de instandhoudingskosten, conform de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten, financieren. U heeft met een laagrentende lening van het Restauratiefonds zekerheid van een financiering voorafgaand aan uw plannen. Bovendien leent u als eigenaar-bewoner van een rijksmonument tegen 1% rente, 10 jaar vast. 
 • Via het Restauratiefonds laat u de instandhoudingskosten vaststellen. Vier gespecialiseerde bureaus stellen deze kosten conform de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten voor u vast. Hiermee kunt u de laagrentende lening bij het Restauratiefonds aanvragen. Hiervoor volgt een aanvraagformulier.

Over de nieuwe subsidieregeling 

 • Eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie kunnen subsidie aanvragen voor instandhoudingskosten. Het betreft bijvoorbeeld schilderwerk of het herstel van goten en regenpijpen, het dak, voegen, kozijnen of de fundering. U kunt elk jaar na afloop van de werkzaamheden subsidie aanvragen. De bijdrage bij deze regeling is 38% van het subsidiabele bedrag, dat ook wordt gebaseerd op de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten.
 • De subsidies vraagt u aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed die de beoordeling en toewijzing doet. Lees hier meer informatie over de subsidieregeling.

Goed om te weten!

 • U kunt voor dezelfde werkzaamheden niet een subsidie én een laagrentende lening aanvragen. Bij het uitvoeren van werkzaamheden (restauratie en/of onderhoud) moet u vooraf kiezen of u een laagrentende lening of subsidie aanvraagt. rijksmonument aan het waterAfhankelijk van uw situatie is het wel mogelijk om voor verschillende werkzaamheden een lening en subsidie aan te vragen om hiermee uw plan haalbaar te maken. Bijvoorbeeld door een laagrentende lening van 100% van de restauratiekosten aan te vragen bij het Restauratiefonds, en vervolgens een subsidie van 38% over de kosten voor normaal onderhoud aan te vragen.
 • Als u al een laagrentende lening van het Restauratiefonds heeft, en de werkzaamheden zijn afgerond, dan gelden per 1 januari 2019 de nieuwe regels voor nieuwe werkzaamheden.
 • Alle uitgaven voor in 2018 gemaakte onderhoudskosten voor een rijksmonument komen nog in aanmerking voor fiscale aftrek. De onderhoudskosten in 2019 niet meer.
 • Heeft u als eigenaar van een rijksmonument vóór 2019 onderhoudskosten gemaakt die fiscaal aftrekbaar zijn en is uw inkomen te laag om de totale kosten over het jaar 2018 af te trekken? Dan kunt u het resterende deel van de persoonsgebonden aftrekpost desgewenst verrekenen over het belastingjaar 2019 of over latere jaren als na het belastingjaar 2019 nog een deel resteert.

Meer weten over de gevolgen?

We drinken graag een kop koffie met u! 

U kent ze wel, de herkenbare blauw-witte schildjes op diverse klassieke gebouwen en monumenten. Er zijn zelfs eigenaren van rijksmonumenten die zo'n schildje willen 'aanvragen' om aan de gevel te kunnen hangen.

Leuk feitje

Dit schildje heeft een andere betekenis en heeft niet persé met een monument te maken. Dit schildje is echter bedoeld als internationaal kenmerk van gebouwen die in tijden van bijvoorbeeld oorlog beschermd moeten worden. Zo kan een modern pand waarin een waardevol archief zit ook een schildje dragen. Als eigenaar van een rijksmonument kunt u het blauw-witte schildje niet aanvragen. Dit is in Nederland alleen voorbehouden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Maar hoe herken ik dan wel een Rijksmonument?

Daar is een ander type schildje voor bedacht. Het oranje-witte Rijksmonumentenbord markeert voor iedereen zichtbaar de rijksmonumenten van Nederland. Als eigenaar van een rijksmonument kunt u het bord op vrijwillige basis aanschaffen. Het is verkrijgbaar in 3 formaten en is gemakkelijk te bevestigen. De productie en distributie van het Rijksmonumentenbord is uitbesteed aan de ANWB.

Voor meer informatie over monumenten kunt u terecht in de Mutters Makelaardij Kennisbank!

Daarvoor gaat u naar www.muttersmakelaardij.nl/kennisbank en opent u de categorie 'Monumenten'

Onderstaand treft u een lijst met de belangrijkste organsaties voor eigenaren, kopers of verkopers van (rijks)monumenten. Op de diverse websites treft u informatie over subsidies, verbouwingen en praktische tips.

Monument.nl

Monumenten.nl geeft eigenaren van monumentale panden informatie over de financiële mogelijkheden, onderhoud en wet- en regelgeving. Door de kennis onder eigenaren te vergroten blijven waardevolle panden behouden. 

Nationaal Monumenten Portaal

Het NMP is dé monumentenmarktplaats van Nederland en brengt daartoe monumentenaanbod en – vraag samen op 1 plek.

Op het portaal kan iedereen volgens de initiatiefnemers terecht voor:

 • monumenten die te koop of te huur zijn;
 • overnachtingslocaties in monumenten;
 • evenementenlocaties in monumenten;
 • activiteiten in en om monumenten en praktische tips voor eigenaren. 

Restauratiefonds

Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidies uitbetaald aan eigenaren en beheerders van monumenten voor het restaureren en onderhouden van hun pand. Nationaal Restauratiefonds geeft voorlichting, advies en begeleiding bij de financiële en procesmatige aspecten van restauratie en onderhoud van uw monument.

Download de gids Monumentaal Wonen 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat voor de bescherming van het roerende en onroerende erfgoed van nationaal belang. Met specialistische kennis en subsidies stimuleert de Rijksdienst een goede zorg voor archeologie, monumenten, cultuurlandschap, beeldende kunst en kunstnijverheid. De Rijksdienst is onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Vereniging Nederlandse Gemeenten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten ondersteunt gemeenten bij de opgave om taken en dienstverlening aan burgers en bedrijven zo goed mogelijk te organiseren en uit te voeren. Gemeenten spelen daarbij als eerste overheid een belangrijke rol. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is bovendien de belangenbehartiger van alle gemeenten en een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties.

Federatie Grote Monumentengemeenten

De Federatie telt 49 aangesloten gemeenten die direct betrokken zijn bij de dagelijkse praktijk van de monumentenzorg. Binnen de grenzen van de aangesloten gemeenten bevindt zich bijna 60% van alle Nederlandse monumenten.

De Groene Grachten

De Groene Grachten zet zich in om historische panden in Nederland te verduurzamen. Projecten variëren van het verduurzamen van forten tot kerken, grachtenpanden en buitenhuizen.

Subsidie

Voor circa 25.000 rijksmonumenten die geen woonhuizen zijn zoals kerken, kastelen en molens kunnen eigenaren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een instandhoudingssubsidie aanvragen. Deze instandhoudingssubsidie richt zich op het in goede staat houden van monumenten. Dankzij de subsidie is planmatig onderhoud mogelijk en worden dure en ingrijpende restauraties in de toekomst voorkomen.

Ook provincies hebben budget beschikbaar voor instandhouding. Voor aanschaf van een rijksmonument is vanuit de overheid geen subsidie beschikbaar.

Restauratiefonds-hypotheek voor woonhuizen

Eigenaren van een rijksmonumentaal woonhuis kunnen bij het Nationaal Restauratiefonds tegen lage rente een Restauratiefonds-hypotheek aanvragen.

Belastingaftrek

Als Nederlands belastingplichtige eigenaar van een rijksmonument kunt u de kosten voor het onderhoud aan uw pand fiscaal verrekenen met uw inkomen.

Meer informatie of de fiscale voordelen leest u op de website www.monumenten.nl van de rijksoverheid 

 • Een monument dient zijn historische en unieke monumentale waarde te behouden en vraagt het nodige onderhoud; dit kost tijd en vergt toewijding;
 • U bent gebonden aan wet- en regelgeving wanneer u uw pand wilt aanpassen, verbouwen of restaureren; vrijwel altijd krijgt u te maken met uw gemeente en dient u een omgevingsvergunning aan te vragen;
 • U dient er rekening mee te houden dat een vergunningstraject voor een monument langer duurt dan het traject voor niet-monumentale panden;
 • Uw pand vraagt om specialistische zorg; kosten voor onderhoud en restauratie vallen veelal hoog uit vanwege bijvoorbeeld gebruik van speciale materialen en technieken;
 • De beschermde status van een monument gaat verder dan de buitenkant van het pand. Zo valt bijvoorbeeld ook het interieur in enkele gevallen onder de bescherming. Het is niet zo dat u niets mag met een monumentaal pand, wel vraagt het om tijdige afstemming met uw gemeente;
 • Voor aanschaf van een rijksmonument is vanuit de overheid geen subsidie beschikbaar.

 

In Nederland bestaan er meerdere soorten monumenten. Het soort monument bepaalt onder meer welke rechten en plichten u als eigenaar hebt, maar ook welke financiële mogelijkheden er zijn om onderhoud, restauratie of verbouwing te financieren.

 • Rijksmonumenten

 Nederland heeft bijna 62.000 rijksmonumenten. Dit zijn gebouwen of andere objecten die om hun nationale cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid zijn aangewezen als beschermd monument. Ze zijn te vinden in het monumentenregister. Iets meer dan de helft is een woonhuis. 

Check of uw woning een rijksmonument is op www.monumentenregister.nl

Fiscale voordelen over monumenten leest u hier 

 • Gemeentelijke monumenten

 Een gemeente kan besluiten een bijzonder pand op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Dit gebeurt als een pand geen nationale betekenis heeft, maar wel van plaatselijk of regionaal belang is. De gemeente legt haar monumentenbeleid vast in de gemeentelijke monumentenverordening.

Het beleid van uw gemeente kunt u hier terugvinden. 

 • Provinciale monumenten

 Provinciale monumenten vindt u alleen in Noord-Holland en Drenthe.

 • Beschermd dorps- of stadsgezicht

 Ruim 400 gebieden in Nederland met een bijzonder cultuurhistorisch karakter zijn gekenmerkt als 'beschermd stads- of dorpsgezicht' en vallen daarmee onder het zogenoemde overgangsrecht in de Erfgoedwet. Panden binnen zo'n beschermd stads- of dorpsgezicht hebben echter niet automatisch de status van beschermd monument.

In onze regio vindt u een (deels) beschermd dorps- of stadsgezicht in:

 • Gorinchem
 • Oosterwijk
 • Acquoy
 • Beesd
 • Vianen
 • Culemborg
 • Hellouw
 • Beusichem
 • Buren
 • Waardenburg 

Voor meer informatie en een kaart met een overzicht kunt u op deze website terecht. 

 • UNESCO (Werelderfgoed)

Werelderfgoederen zijn culturele of natuurlijke monumenten die mondiaal gezien uitzonderlijk en onvervangbaar zijn. Alleen als een monument is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO mag het de titel Werelderfgoed dragen. 

De UNESCO lijst kunt u bekijken op www.werelderfgoed.nl

Onderhandelingen

Ja, de vraagprijs is alleen een uitnodiging tot het doen van een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. De verkoper kan ook kan ook besluiten de vraagprijs te verhogen. Als de verkopende partij een bod aanvaardt, dan is er sprake van een koop. Als de verkoper een tegenbod doet, kan de koper door dit te aanvaarden de koop tot stand brengen.
Een makelaar mag gewoon doorgaan met bezichtigingen als er onderhandelingen bezig zijn. Als makelaar willen wij voor de verkoper de beste deal maken en willen we weten of er nog meer belangstelling is voor de woning. Door te stoppen met bezichtigingen kan de verkoper het risico lopen dat hij een potentiële koper misloopt. Een onderhandeling hoeft namelijk niet tot een verkoop te leiden. Het maakt daarbij niet uit of de onderhandelingen nog in een beginstadium of al in een eindstadium zitten.
Ja, dat mag. Eén van de partijen mag de onderhandelingen beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - natuurlijk in overleg met de verkoper - besluiten de lopende onderhandeling af te breken en de biedprocedure te wijzigen in bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. De verkoper dient echter wel eerst eventuele gedane toezeggingen na te komen.
Over deze vraag bestaan veel misverstanden. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

Als gevolg van de nieuwe wet koop onroerende zaken wordt er na 1 september 2003 vanuit gegaan dat de koopovereenkomst tussen verkoper en koper pas tot stand komt, als deze schriftelijk is vastgelegd. Na een succesvolle onderhandeling bereikt men overeenstemming over de voorwaarden van koop en verkoop. Maar pas als de handtekeningen onder de koopovereenkomst staan is de koop tot stand gekomen.

Dit in tegenstelling tot voor 1 september 2003 waarin de koopakte een weergave was van wat de partijen reeds mondeling overeen waren gekomen. Na het tekenen van de koopakte heeft de koper een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Gedurende deze bedenktijd is het mogelijk om zonder verdere gevolgen de koop te ontbinden.

Een optie is een soort eerste recht van koop, geldig voor een termijn die u met de verkoper overeenkomt. Meestal is die termijn enkele dagen. De verkoper mag in de optieperiode geen onderhandelingen voeren met andere potentiële kopers. Doorgaans is er ook nagenoeg overeenstemming over de prijs van de woning tussen de koper en verkoper. Let wel, aan de koopoptie zit geen koopverplichting vast en de verkoper is niet verplicht een optie te verlenen

Paarden

De standaard afmeting van een stal voor paarden bedraagt 3 x 3 meter, met een hoogte van 3 meter. Voor grotere paarden is dit aan de kleine kant.

Tegenwoordig wordt voor de oppervlakte 2x de stokmaat in het kwadraat algemeen als norm aangenomen. Dit betekent dat in de standaard box van 3 x 3 meter hooguit een pony of paard van 1,50 meter zou moeten staan.

Voor een paard van bijvoorbeeld 1,75 meter zou de stal minimaal 3,5 x 3,5 meter moeten zijn. Daarbij is het het voordeligst wanneer de stal zo vierkant mogelijk is, dan beweegt het paard spontaan het meeste.

Voor een merrie die moet veulenen is een stal van minimaal 3,5 x 4,5 meter vereist.

De normale afmeting van een paardenbak is 20 meter x 40 meter. Kom je in de hogere (dressuur)klasses dan is 20 x 60 meter de juiste wedstrijdafmeting.

De bodem van de bak is van groot belang voor het behoud van je paard. Een slechte bodem kan vervelende blessures veroorzaken. Er zijn talloze keuzes in materiaalgebruik, maar een goede drainage is essentieel. Dit zorgt voor een stabiele bodem. 

Hoe de bak daarna opgebouwd wordt (bijv. volgens eb- en vloed systeem) is zeer uiteenlopend. Het is ook slim dat de bak goed omheind en verlicht is, zodat je ook ’s avonds kan rijden. Belangrijk is dat de gekozen techniek past bij de omgeving, de bodem en het gebruik. Specialistisch advies is daarom aan te raden.

Een bekend bedrijf voor bodems in paardenbakken is Agterberg uit Groenekan vlakbij Utrecht.

 

De werking van een eb en vloed bodem is gebaseerd op de 'capillaire werking'. Ofwel het opzuigend vermogen van in een paardenbak zand. Water dat aan de onderkant van de bodem wordt toegevoegd, wordt door middel van natuurlijke capillaire werking naar de toplaag gezogen. Hierdoor ontstaat een toplaag met de gewenste hardheid en stabiliteit.

Het waterniveau in de bak wordt geregeld met een pomp. Dit kan twee kanten op, zowel toevoegen van water, als afvoeren van water. Met regen stijgt het waterpeil in de bodem. Het overtollige water wordt door middel van de pomp en het drainagesysteem afgevoerd. In periodes van droogte zakt het waterpeil en werkt de pomp omgekeerd. Vanuit een waterreservoir wordt water via hetzelfde drainagesysteem in de bodem gepompt. Dit wordt geregeld met de niveauregelaar in de pomp. Het zandpakket wordt vanaf onder voorzien van water. Hierdoor is beregenen niet meer nodig.

Klein weiland, meestal met een zand-bodem. Afmetingen variëren meestal van 5 x 5 meter tot 25 x 25 meter. Een paddock is geschikt om het paard in los te zetten wanneer hij op stal staat. Ook zijn paddocks geschikt om een paard in te zetten die niet teveel gras binnen mag krijgen of wanneer het paard herstellende is van een blessure, waarbij hij niet te wild mag doen. Zeker wanneer een paard ruwvoer en water krijgt in de paddock, kan een paard prima hele dagen in een paddock blijven staan.

In de endurance wordt veel gebruik gemaakt van mobiele paddocks tijdens wedstrijden.

Er bestaan in basis twee officiele formaten paardenbak. Namelijk 20 x 40 meter en 40 x 60 meter. De meest voorkomende variant is de 20x40 meter bak. Dit is de minimale afmeting om de sport goed uit te kunnen oefenen. Dit is ook de officiele wedstrijdafmeting volgens de KNHS voor de lagere klassen. Dit is de paardenbak die we het meest tegenkomen bij woningen.

De 20 x 60 meter bak komt minder vaak voor en vinden we vaak bij maneges of professionele bedrijven. Het is de voorgeschreven wedstrijdafmeting de hogere klassen tot en met de Grand Prix klasse.

Rieten daken

Nee, dat een rieten dak duur is in de verzekering, is een achterhaald verhaal wat nog steeds de ronde doet.

Door de introductie van de gesloten constructie (schroefdak) is het brandrisico van het rieten dak enorm beperkt. Over het risico van brand hebben we eerder een artikel geschreven.

Verzekeraars onderschrijven dit door het verlagen van de premies. De premie van een rietgedekt schroefdak is vergelijkbaar met dat van een pannendak.    

Het rieten dak is een waterkerende dakbedekking. Dit betekent dat zij niet waterdicht is. Hemelwater kan het rietpakket binnendringen maar door een juiste hellingshoek kan het water voldoende snel afgevoerd worden voordat dit schadelijke gevolgen heeft voor het riet. Het is om deze reden dat de hellingshoeken van een rieten dak zo steil mogelijk dienen te zijn. De hellingshoek van een rieten dak is maar 1 van de vele factoren die de kwaliteit van een rieten dak bepalen.

Wanneer er preventief goed onderhoud gepleegd wordt is de “normale” levensduur voor het rieten dak 35 tot 45 jaar. Maar er zijn verschillende voorbeelden van daken die al 80 jaar oud zijn. Omdat riet een natuurproduct is en er verschillende omstandigheden meespelen zoals de ligging (bijv. tussen bomen of niet) zit er veel verschil in de levensduur.

Hoe droger het dak kan blijven, hoe langer de levensduur van het dak is. Zo zien we een kortere levensduur van het rieten dak in boomrijke gebieden. Vuistregel is, hoe vochtiger de omgeving en het dak, hoe korter de levensduur.

Het maken van een goed rieten dak met een zo hoog mogelijke levensduur is een samenspel tussen betrokken partijen. Indien een goed ontwerp, op juiste wijze volgens de eisen van de rietdekker gebouwd, met een topklasse soort riet gedekt, en door de gebruiker van het pand zorgvuldig onderhouden wordt, dan haalt men een lange levensduur. Maakt de architect echter een slecht ontwerp (bijv. onvoldoende hellingshoek) dan kan de rietdekker er nog zo goed riet op maken, de levensduur zal altijd minder zijn dan bij een voor het rieten dak zeer goed ontwerp.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze gespecialiseerde partner: Den Hartog Rietdekkers

Het verschil tussen rieten daken zit in de kap van het huis. Er zijn in de loop van de jaren twee soorten kapconstructies ontstaan waarop de rietdekkers hun riet plaatsen.

De eerste constructie is de traditionele open kap, bij een open constructie wordt het riet op latten gebonden. Voordat het riet wordt vastgemaakt, komt er eerst een spreilaag op de latten. Hier bovenop wordt het riet aangebracht. Voor het vastleggen van het riet wordt er gebruik gemaakt van gegalvaniseerde staafjes, die aan de onderzijde van het riet bevestigd worden. Zo wordt er laag per laag het hele dak afgewerkt. 

De tweede constructie is de gesloten constructie. Deze constructie bestaat uit balken die bedekt worden door platen hout. Vervolgens wordt het riet op een deze dichte ondergrond geplaatst. Hierbij kunt u denken aan multiplex, underlayment of een isolatieplaat. Dit is een open manier van werken en de brandveiligheid is dankzij de gesloten ondergrond sterk verbeterd. Er is geen sprake van stof aan de onderzijde van de dakconstructie. Deze constructie bestaan nog niet heel lang, waardoor het nog niet duidelijk is wat de levensduur op lange termijn zal zijn.

Wat zijn de voor- en nadelen van deze twee constructies?

De traditionele open constructie

Voordelen:

 • Zeer beproefde methode (meer dan 600 jaar ervaring);
 • Zeer lichte constructie;
 • Optimale ventilatie zonder condensvorming (bijvoorbeeld: boven een stal);
 • Optisch: het riet is van binnenuit zichtbaar (sommige mensen vinden dit mooi).

Nadelen:

 • Energieverlies in verwarmde ruimtes boven;
 • Voldoet niet aan huidige nieuwbouweisen;
 • Moeilijk verantwoord te isoleren (wanneer men dit toch doet, moet de kap van binnenuit dampdicht worden afgewerkt);
 • Vrijwel niet stofvrij te krijgen;
 • Relatief brandgevaarlijk (hogere opstal- en inboedelverzekeringspremies).

De gesloten constructie: de nieuwe manier van rietdekken

Voordelen:

 • Uitstekende isolatiewaarde;
 • Voldoet aan de nieuwste bouwregelgeving bij vernieuwen van rieten daken (mede afhankelijk van gekozen constructie);
 • Hoge brandveiligheid;
 • Binnenzijde keurig afgewerkt;
 • Bij toepassing op schroef-panelen is een grote overspanning mogelijk.

Nadelen:

 • Langere droogtijd, hierdoor kan er sneller mos- en alg groei optreden;
 • Het lijkt duurder in uitvoering (vooral bij vernieuwing van een dak, hier is de plaat extra, zonder dat dit terug kan worden verdiend op de onderconstructie of door tijdwinst bij het aanbrengen. De investering wordt echter terugverdiend op een lagere energierekening en lagere verzekeringspremies, opstal en inboedel).
 • De gesloten constructie is ook te realiseren op panlatten, zodat de droogduur korter is.

Verhuur

Dit ligt helemaal aan de situatie.

Met hypotheek 

Indien u de woning hebt gekocht met een hypotheek moet uw hypotheekverstrekker toestemming geven om de woning te gaan verhuren.

In vrijwel alle hypotheekakten staat een clausule dat het verhuren van uw woning verboden is zolang er nog een hypotheek op rust. De belangrijkste reden waarom een bank niet wil dat u het huis verhuurt is eigenlijk heel erg eenvoudig; bij gedwongen verkoop brengt een huis waar huurders in zitten veel minder op dan wanneer er geen huurders in zitten. Deze angst bij banken is natuurlijk niet geheel ongegrond, want de Nederlandse huurder staat juridisch ontzettend sterk. In de praktijk komt het er op neer dat u een huurder niet zomaar uit z’n huis kunt zetten, ook al heeft de bank het voornemen om de woning te veilen. 

Maak in dit geval altijd een afspraak met uw hypotheekverstrekker.

Leegstandswet

 In sommige gevallen kan het interessant zijn om uw woning te gaan verhuren onder de leegstandswet. Bijvoorbeeld als u al een nieuwe woning hebt gekocht en de dubbele lasten maar moeilijk kunt dragen.

Het verhuren van een huis op basis van de leegstandswet geeft verhuurders meer ruimte en minder risico’s, waardoor banken en hypotheekverstrekkers ook sneller hun fiat geven voor tijdelijke verhuur. Zo zal een huurder bij verkoop de woning moeten verlaten (binnen een redelijke voor afgesproken termijn van bijvoorbeeld 3 of 6 maanden) maar ook wanneer u besluit zelf de woning weer te betrekken.

Doordat verhuur op basis van de leegstandswet minder risico’s met zich meebrengt voor de hypotheekverstrekker, zullen zij in veel gevallen gewoon toestemming verlenen mits u aan de door hun gestelde voorwaarden voldoet. Enkele van deze voorwaarden zouden kunnen zijn;

 • de woning moet minimaal 6 maanden in de verkoop staan
 • er zijn geen betalingsachterstanden of deze zijn op z’n minst opgelost
 • de huurprijs bedraagt minimaal een X-percentage van de bruto hypotheeklast (vaak 70%)
 • de huuropbrengsten worden aan de hypotheekverstrekker verpand
 • er speciaal een opstalverzekering afgesloten wordt waarbij de woning ook verzekerd is bij verhuur
 • nog een aantal andere door de bank verplichte verklaringen zoals een ontruimingsverklaring en het verplicht toelaten van de makelaar in de woning in geval van een bezichtiging etc.

Tevens dient u voor de verhuur onder leegstandswet een vergunning bij de gemeente aan te vragen 

Zonder hypotheek 

Als u de woning uit eigen middelen hebt gekocht is het over het algemeen goed mogelijk om deze te gaan verhuren. Let er wel op dat in sommige gemeente een verhuurvergunning nodig is. 

De leegstandswet is een wet die het mogelijk maakt voor woningeigenaren om hun woning tijdelijk te verhuren. In de meeste gevallen betreft het een situatie waarbij de eigenaar zelf reeds een nieuwe woning heeft betrokken en zijn oude leeg staat doordat deze nog niet verkocht is.

Het verhuren van een woning op basis van de Leegstandswet geeft jou als eigenaar meer ruimte en vrijheid om de huurovereenkomst te beëindigen, dit in tegenstelling tot de reguliere huurwetgeving waarbij de positie van de huurder enorm sterk is. Zo gelden niet alle huurbeschermingsbepalingen die bij normale verhuur wel gelden.

Verhuren via de Leegstandswet betekent dat de eerste huurperiode doorgaans minimaal 6 maanden is. Na deze eerste huurperiode kan de verhuurder de huur opzeggen met een opzegtermijn van minimaal 3 maanden. De huurder kan gewoon gebruik maken van de reguliere opzegtermijn van 1 maand.

Om dit te kunnen doen moet er toestemming zijn uw hypotheekverstrekker en uw gemeente. De gemeente geeft uiteindelijk een vergunning af met een maximale looptijd van 5 jaar. 

Woning

Dit wordt bepaald aan de hand van de 'branche brede meetinstructie' (BBMI). Binnen de BBMI zijn er meerdere type gebruiksoppervlakten

Gebruiksoppervlakte wonen

Woonoppervlakten hebben een duidelijke woonfunctie. Denk aan woonkamer, hal, keuken, slaapkamers, badkamer. De woonoppervlakte wordt binnenmaats gemeten. Dit houdt in dat gemeten mag worden van binnenmuur tot binnenmuur (de buitenmuurdikte wordt buiten beschouwing gelaten). Bij schuine daken mag de oppervlakte als woonoppervlakte berekend worden vanaf 1,5m hoogte.

Oppervlak overige inpandige ruimte

Overige inpandige ruimte hebben geen woonfunctie. De ruimten zijn veelal niet gemakkelijk toegankelijk, hebben een maximale hoogte van 2 meter of hebben geen daglicht. Met overige inpandige ruimte worden onder andere vliering en kelder (wanneer deze geen daglicht heeft) bedoeld.

Oppervlak gebouw gebonden buitenruimte

Er wordt gesproken van een gebouwgebonden buitenruimte indien een ruimte niet of niet geheel is omsloten door vaste muren. Denk hierbij aan een balkon of veranda. Gebouwgebonden buitenruimtes worden onderverdeeld in overdekte en niet overdekte gebouwgebonden buitenruimtes.

Oppervlak externe bergruimte

Externe bergruimte heeft geen woonfunctie. De ruimte dient gescheiden te zijn van het hoofdgebouw. Met externe bergruimte wordt onder andere garage en schuur bedoeld.

Perceeloppervlakte

De perceeloppervlakte is het stuk grond, waar de woning op staat. Hiertoe behoren ook eventueel aangekochte percelen. De vierkante meters worden overgenomen van het Kadaster. Bij appartementen wordt de perceeloppervlakte niet genoemd op funda. De bewoner is namelijk geen eigenaar van de grond, maar van een appartementsrecht.

Inhoud

De inhoud van een woning is het aantal kubieke meters (m3 – lengte x breedte x hoogte) van een woning. De inhoud wordt buitenmaats gemeten. Dit houdt in dat gemeten mag worden van buitenmuur tot buitenmuur en van bovenkant dak tot onderkant begane grond vloer.

Bij het kopen van een woonboerderij komen veel aspecten kijken. Het is daarom ook verstandig om een expert op het gebied van landelijk wonen in de arm te nemen. Als sinds 2003 zijn wij lokaal de specialist op het gebied van landelijk wonen. Wanneer u vragen heeft over de haken en ogen bij het kopen van een woonboerderij, wij zijn geheel vrijblijvend beschikbaar voor een verkennend gesprek.

Woonboerderij te koop - en nu?

Vaak zijn er in het geval van woonboerderijen sterke emoties die een rol spelen. Vaak zijn de rust, natuur en de ruimte belangrijke argumenten vóór het kiezen van een woonboederij. Aan de andere kant zit je vaak wel verder buitenaf en is het onderhoud een veelgehoord tegenargument.

Als specialist op het gebied van landelijk wonen hebben wij de belangrijkste voor- en tegenargumenten op een rijtje gezet.

Voordelen van een woonboerderij

Landelijk wonen is relatief goedkoop

Landelijk wonen is meestal goedkoper. De huizenprijzen in de steden stijgen fors in tegenstelling tot de prijzen op het platteland. Daarnaast krijg je relatief veel waar voor je geld. Woonboerderijen hebben vaak een woonoppervlak van meer dan 200 m2 en staan regelmatig op grote percelen. Zo vindt je dus rust en ruimte op eigen terrein

Er zijn minder files in landelijke gebieden

In de verstedelijkte gebieden staan elke dag files. In de landelijke gebieden zijn files veel minder aan de orde van de dag. Daarnaast is het leven 'buitenaf' überhaupt minder gejaagd. Het leven in het buitengebied is rustiger en 'de achterdeur' staat vaak nog open.

Je kunt kiezen uit een ruimer aanbod

Als je landelijk wilt wonen heb je vaak meer keuze, zonder dat je bang hoeft te zijn dat die leuke boerderij binnen week verkocht is.  Op het platteland staan namelijk relatief veel huizen te koop. In  grote steden wordt de woningmarkt door de hoge vraag alsmaar krapper en krapper.

Zoveel ruimte dat je kunt delen

Droomboerderij gevonden maar hij is toch wat te groot? In veel gemeenten is het mogelijk om een dubbele woonbestemming aan te vragen. Zo kun je samen met ouders of een ander gezin de woning kopen en verbouwen tot twee aparte woningen. Ideaal, want dan heb je direct je beste vrienden of de oppas om de hoek.  

Veel ruimte voor hobby's of werk

In veel gevallen treffen we bij woonboerderijen grote schuren aan. Deze zijn perfect voor het realiseren van een kantoor aan huis, of dienen als stallen voor de eigen dieren. Ook paardenfaciliteiten komen we regelmatig tegen. Zo biedt een woonboerderij vaak veel mogelijkheden voor het uitvoeren van hobby's of werk aan huis.

Zelfvoorzienend

Omdat een woonboerderij vaak samen gaat met een flink stuk grond is het een mooie uitdaging om te voorzien in levensmiddelen. Wat dacht je van een grote moestuin om het hele jaar van te genieten. Kippen voor de verse eieren. Vaak is er zelfs ruimte genoeg voor meerdere fruitbomen om te zorgen voor de vitamientjes.


Maar natuurlijk zitten er ook wel wat haken en ogen aan het kopen van een boerderij.

Landelijk wonen kost vaak meer onderhoud 

Boerderijen zijn vaak oud en niet altijd even goed onderhouden. Dit betekent dat er veel onderhoudskosten aan vast kunnen zitten. Tel hier bij op dat de boerderijen en de bijbehorende percelen vaak groot zijn, en je kunt een behoorlijke kostenpost tegemoet zien. Een bouwkundig onderzoek kan helpen bij het bepalen van de te verwachten kosten.

Gedateerd en verbouwing

Een woonboerderij wordt vaak voor de lange termijn gekocht. Dat zorgt er ook voor dat de huidige bewoners er vaak al tientallen jaren wonen. Zodoende komen we veel woonboerderijen tegen die gedateerd zijn. Comfortabel om te wonen, maar ze voldoen niet altijd aan de eisen van deze tijd. Uiteraard biedt dit wel een kans om de woonboerderij weer helemaal naar de eigen zin te maken.

Ieder weekend grasmaaien

Ja, een veel gehoord tegenargument. Een woonboerderij heeft vaak veel grond en ruimte. Dat zorgt er ook voor dat je regelmatig onderhoud zult moeten plegen aan het 'land'. Snoeien, maaien, knotten, zagen, kloven en zaaien. Het hele jaar door zijn er wel taken te verzinnen. 

Je hebt bij een boerderij minder kans op overwaarde

Er wordt weinig tot geen stijging in prijzen verwacht voor huizen in het buitengebied, dit in tegenstelling tot de sterke stijging in de steden. Dit heeft als gevolg dat overwaarde op je huis kan uitblijven. Onderzoek dat dus goed voor je een boerderij aankoopt als investering.

Soms zit je vast aan een vergunningstraject

Sommige boerderijen hebben nog een agrarische bestemming. Voordat je erin mag wonen moet de bestemming gewijzigd worden naar een woonbestemming, en dat kost tijd. Vaak duurt het omzetten zo’n negen maanden.

Moet ik het nou wel of niet doen?

Dit is een keuze waar wij u als specialist graag in begeleiden. Bovenstaand zijn maar een aantal aspecten van alles waar opgelet moet worden! Uiteindelijk zorgen we er samen voor dat u de voor u passende woonboerderij vindt en koopt. Dan zult u daar nooit spijt van krijgen.

 Neem contact op voor een vrijblijvend advies

WOZ

Ja, dat kan zeker.

Wij helpen u graag bij het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde van uw woning en kunnen dit kosteloos doen. Mutters Makelaardij werkt op een no-cure-no-pay basis. Een uiteindelijke vergoeding voor onze werkzaamheden, zal bij een verlaging van de WOZ-waarde, plaatsvinden door de gemeente. Wordt de waarde niet verlaagd dan hebben wij de werkzaamheden helaas voor niets verricht. U zult onze werkzaamheden dus nooit uit eigen zak hoeven te betalen.

Quick Scan

In eerste instantie zullen wij middels een quick-scan een inschatting maken of het indienen van bezwaar zinvol is. Voor deze scan hebben we het taxatieverslag van de woning nodig, op basis waarvan de WOZ-waarde tot stand is gekomen. Dit verslag is digitaal (met een DigiD code) op te vragen bij het digitale loket op de site van de gemeente of het samenwerkingsverband welke de WOZ waarde van uw woning heeft bepaald. U kunt het taxatieverslag ook telefonisch opvragen. 

Indien nodig maken wij graag een afspraak voor een inpandige opname van uw woning om het bezwaar tegen de WOZ-waarde van uw woning eventueel aan te vullen met een taxatierapport.

Zijn er verder specifieke aspecten waarom u denkt dat de WOZ waarde van uw woning te hoog is?

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de staat van onderhoud, afwerking, gedateerdheid, afmetingen, ligging, het gebruikte referentiemateriaal etc.

Om de zaak te kunnen opstarten ontvangen wij graag:

 • De getekende volmacht (download hier)
 • Beschikking/aanslagbiljet gemeentelijke belastingen van het jaar waarin u bezwaar wilt maken
 • Het taxatieverslag van de woning (digitaal (met een DigiD code) op te vragen bij het digitale loket op de site van de gemeente of het samenwerkingsverband welke de WOZ waarde van uw woning heeft bepaald.
 • Specifieke aspecten waarom u van mening bent dat de WOZ waarde te hoog is.
 • Kopie van uw identiteitsbewijs 

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de waarde van je woning. Deze wordt elk jaar door de gemeente bepaald en vormt de basis voor diverse belastingen en heffingen.

Wet waardering onroerende zaken

De gemeente bepaalt als uitvoerder van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) de waarde van alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, gronden e.d.) binnen de gemeentegrenzen. Elke huizenbezitter krijgt die WOZ-waarde op een WOZ-beschikking.

De gemeente baseert de waarde van de woning onder meer op:

 • de ligging van de woning
 • inhoudsgevens
 • oppervlaktegegevens

Waar is de WOZ-waarde voor bedoeld?

De WOZ-waarde vormt de grondslag voor de gemeentelijke belastingen en heffingen, zoals de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en de waterschapslasten. Daarnaast speelt de WOZ-waarde een belangrijke rol bij de erf- of schenkbelasting en het eigenwoningforfait.

Peildatum: 1 januari van vorig jaar

De gemeente schat de WOZ-waarde van je woning in op 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. Zo is de WOZ-beschikking van 2018 de waardepeildatum 1 januari 2017. Wat je huis nu waard is, is dus niet bepalend.

Niet eens met de WOZ waarde?

Over het maken van bezwaar schreven we al eerder een artikel. 

Eigenwoningforfait is een fiscale bijtelling bij het inkomen in verband met het hebben van een koopwoning. Het komt erop neer dat huiseigenaren betalen voor het woongenot. Dit woongenot wordt gezien als inkomen in natura. De hoogte van het bedrag wordt bepaald aan de hand van de waarde van het huis. Daar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt

Het eigenwoningforfait is het bedrag dat je in de aangifte inkomstenbelasting in Box 1 bij je inkomen optelt, als je eigenaar bent van een woning die je hoofdverblijf is. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de woning .

Het percentage wordt alsvolgt vastgesteld:

 

 WOZ waarde van de woning Eigenwoningforfait 
 meer danniet meer dan  
 -€12.500,- 0% 
€12.500,-€25.000,- 0,25% 
€25.000,- €50.000,- 0,40% 
€50.000,- €75.000,- 0,55% 
€75.000,- €1.060.000,- 0,70% 
€1.060.000,- € 7.420 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.060.000

Niet veel, het zijn twee duidelijk afzonderlijke begrippen.

Marktwaarde

De marktwaarde wordt vastgesteld door een taxateur. Een taxateur bezichtigt het huis, bekijkt de plus- en minpunten zoals het type huis, de grootte, de staat van onderhoud en de ligging. 

Daarbij maakt de taxateur een gedegen marktanalyse. De marktwaarde is van belang voor bijvoorbeeld de financiering van een woning. 

Afhankelijk van de hoogte van de marktwaarde kan het taxatierapport worden gevalideerd door een taxatie-instituut. Hierdoor beschikken u en uw geldschieter over een betrouwbare waarde van de woning. 

WOZ waarde

Het bepalen van de WOZ-waarde wordt gedaan door het gemiddelde te nemen van de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de staat van onderhoud, de omgeving en andere omstandigheden.

De WOZ-waarde is altijd de waarde van 1 januari het jaar ervoor. Dat betekent dat deze 1 tot 2 jaar achterloopt op de marktwaarde. In een markt met veel prijsschommelingen kan deze dus behoorlijk afwijken van de marktwaarde. 

De gemeente bepaalt als uitvoerder van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) de waarde van alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, gronden e.d.) binnen de gemeentegrenzen. Elke huizenbezitter krijgt die WOZ-waarde op een WOZ-beschikking.

De gemeente baseert de waarde van de woning onder meer op:

 • de ligging van de woning
 • inhoudsgevens
 • oppervlaktegegevens